Gå til indhold

5 millioner kroner til forskning i reformationens betydning for det danske samfund

30. september 2016
Det Frie Forskningsråd har ved en særlig bevilling på finansloven støttet projektet ”Lutheranism and societal development in Denmark”, der skal belyse reformationens betydning for dansk samfundsudvikling. Projektet indgår i 2017-fejringen af 500-året for reformationen.

På hvilken måde præger reformationen den danske værdiskat og velfærdssamfundets indretning? Det skal et nyt forskningsprojekt med en særlig bevilling på finansloven kaste lys over. Målet med den særlige bevilling er at skabe forståelse for reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed.

Navnligt skal projektet undersøge, i hvilket omfang de religiøse forståelseshorisonter, der blev skabt med reformationen, bidrog til at forme værdier som ansvar, ret og pligt, der blev vigtige byggesten til det danske demokrati og velfærdsstatens dannelse.

- 500-året for reformationen giver anledning til at granske, hvilken betydning reformationen har haft for det moderne velfærdssamfund. Det er vigtigt med viden om vores historie. Vi bliver klogere på os selv og på samfundet, når vi bliver mere bevidste om, hvad vi er rundet af. Jeg glæder mig til at følge projektet, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Bl.a. står spørgsmålet om omsorgen for de fattige, gamle og syge som samfundsfelt centralt i forskningsprojektet.

- Projektet Lutherdom og dansk samfundsudvikling vil uddybe forståelsen for reformationens betydning for værdier som lighed og forskel i Danmark ud fra centrale elementer i luthersk tænkning. Vigtigt bliver her forbindelsen mellem lutherske tanker og spørgsmålet om omsorgen for fattige, gamle og syge, fordi ansvaret for den sociale omsorg på den ene side blev løftet fra kirken til staten med reformationen, på den anden side ser ud til at være afgørende influeret af Luthers arbejdsbegreb, hans menneskesyn og hans forståelse af den nådige Gud. Gennem forskningsprojektet håber jeg at kunne vise, hvordan vores forståelseshorisont i dag er forankret i reformationens tænkning, og at det stadig har stor indflydelse på den måde, vi tænker og argumenterer for socialt ansvar og omsorg, siger historiker, lektor og ph.d. Nina Javette Koefoed fra Aarhus Universitet, der skal lede projektet med deltagelse af forskere fra Teologi og Statskundskab.

Forskningsprojektet løber over tre år og forventes færdigt i 2020, undervejs formidles projektet bl.a. ved en festforelæsning i forbindelse med RR2017 - RETHINK REFORMATION på Aarhus Universitet den 1.-3. november 2017.

Den officielle fejring af 500-året for reformationen indledes med en festgudstjeneste i Haderslev Domkirke den 4. juli 2017 med deltagelse af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II.

Yderligere information om projektet, kontakt:

Lektor Nina Javette Koefoed, hisnk@cas.au.dk, tlf. 87 16 21 98

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere