Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2016 Danmark i front med entreprenørskab i uddannelser

Danmark i front med entreprenørskab i uddannelser

Rapport fra EU-Kommissionen fremhæver Danmark som et foregangsland med en af de mest omfattende innovations- og entreprenørskabsstrategier i Europa.
Kontakt
Anette Birna Muus Day
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 61
Email: AMU@ufm.dk

27. april 2016

Eurydicerapport om entreprenørskab

Udvikling og fremme af entreprenørskab i uddannelserne har i mange år været en vigtig politisk målsætning for EU og medlemsstaterne.

I en nylig rapport om entreprenørskab og uddannelse i Europa bliver Danmark fremhævet som et foregangsland med en af Europas mest omfattende innovations- og entreprenørskabsstrategier. Derudover fremhæves Danmarks arbejde på området gennem Fonden for Entreprenørskab. Fonden blev etableret i 2010 og fungerer som nationalt videncenter for entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer.

Rapporten undersøger blandt andet, hvor entreprenørskab i uddannelserne er vigtigt, i hvilken grad de europæiske lande integrerer entreprenørskab i undervisningen, hvilke strategier der er sat i værk rundt om i Europa, og hvordan lærere uddannes til at undervise i entreprenørskab.

Nogle europæiske lande har været forpligtede til at fremme entreprenørskab igennem det sidste årti, mens andre kun lige er begyndt. Rapporten viser en klar overvægt af mere modne entreprenørskabsstrategier i de nordiske lande.

Danmark, Sverige, Finland og Norge er lande, hvis engagement i innovation konsekvent figurerer højt i internationale innovationsrangeringer.

Rapporten ’Entrepreneurship Education at School in Europe’

  • Rapporten ’Entrepreneurship Education at School in Europe’ er udgivet af EU-Kommissionens Eurydice-netværk.
  • Den viser den seneste entreprenørskabsudvikling i Europa med opdaterede og detaljerede oplysninger om strategier, integration i undervisningen og læringsudbytte på tværs af Europa.
  • Rapporten fokuserer på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau, men undersøger også entreprenørskab i de videregående uddannelsessystemer. Den behandler blandt andet temaer som finansieringsordninger og entreprenørskab i læreruddannelsen.
  • Rapporten indeholder data for 2014/15 fra 33 europæiske lande.

Kontakt fuldmægtig Anette Birna Muus Day, hvis du er interesseret i et trykt eksemplar af rapporten.

Eurydice-netværket

  • Europa-Kommissionens Eurydice-netværk leverer analyser af europæiske uddannelsessystemer og uddannelsespolitik.
  • Netværket består af 41 nationale enheder i 37 lande, der deltager i EU's Erasmus+-program.
  • Eurydice-netværket koordineres og forvaltes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur i Bruxelles.

 

 

 

Senest opdateret 25. marts 2019