Gå til indhold

DFiR: Åbent opslag efter forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

15. december 2016
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).

DFiR har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet giver uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.

Rådet består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Rådet skal sammensættes, så det samlet består af erfarende fra det private erhvervsliv og anerkendte forskere eller forskningskyndige.

Motiverede forslag med tilhørende bilag skal være i ministeriet i hænde senest onsdag den 25. januar 2017.

Handlinger tilknyttet webside