Gå til indhold

EUopSTART modtager flest ansøgninger fra virksomheder

15. september 2016
EUopSTART er et tilbud til danske forskere, som kan søge et tilskud på mellem 50.000 og 75.000 kroner til at dække udgifterne forbundet med at lave en international forskningsansøgning til Horizon 2020. I år har Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget flest ansøgninger fra virksomheder.

Tilskuddet i EUopSTART er på 50 % af udgifterne til egen løn, rejser og konsulentassistance. Tilskuddet kan udgøre op til 75.000 kroner, hvis ansøger er koordinator for det forskningsprojekt, man planlægger at søge Horizon 2020-midler til. Som "almindelig" partner i et projekt kan man søge et tilskud på op til 50.000 kroner.

I år har Styrelsen for Forskning og Innovation modtaget 225 ansøgninger til EUopSTART, hvilket svarer til et samlet beløb på knapt 12 millioner kroner. Der er afsat i alt 19,7 millioner kroner til EUopSTART-ordningen i 2016.

Populære programmer i EUopSTART

De tre mest populære programmer i EUopSTART i 2016 er EuroStars, SMV-instrumentet og Marie Curie-programmet. De konkrete ansøgningstal for de tre programmer fremgår af figuren.

Top tre programmer i EUopSTART

 

 

 

 

 

 

Hvem søger EUopSTART?

Fordelingen mellem private og offentlige ansøgere i 2015 og 2016 fremgår af figuren. I 2015 var der flere offentlige ansøgere, mens der i 2016 var flere private ansøgere.  
Fordelingen mellem ansøgninger fra den offentlige og private sektor

 

 

 

 

Næste ansøgningsfrist

Ansøgninger til EUopSTART kan indsendes løbende, og næste cut-off dato er den 31. oktober 2016.

Læs mere

Hold dig ajour om Horizon 2020 via sociale medier

Interesseret i løbende at få nyt om Horizon 2020? Så følg EuroCenter på enten Twitter eller LinkedIn:

Følg EuroCenter på Twitter

Følg EuroCenter på LinkedIn

Handlinger tilknyttet webside