Gå til indhold

Knap 8 millioner kroner til at fastholde højt dansk hjemtag af EU-forskningsmidler

12. december 2016
I starten af december blev det offentliggjort, at Danmark siden 2014 har modtaget næsten 3,7 milliarder kroner fra de europæiske forsknings- og innovationsprogrammer. Det danske tilskudsprogram EUopSTART har netop uddelt knap 8 millioner kroner for at trække endnu flere EU-midler til Danmark.

EUopSTART er et dansk tilskudsprogram, der skal booste danske ansøgninger til de europæiske programmer og dermed sikre et fortsat højt hjemtag af forsknings- og innovationspenge fra EU.

Tal om årets sidste ansøgningsrunde til EUopSTART - hvem søgte, og hvad var populært? 

Til årets sidste ansøgningsrunde for EUopSTART modtog Styrelsen for Forskning og Innovation 158 ansøgninger. Heraf har de 143 fået i alt 7,65 millioner kroner til at forberede danske ansøgninger til en række EU-programmer for forskning og innovation.

Lidt over halvdelen (54 %) af ansøgningerne kom fra private virksomheder, mens resten kom fra offentlige institutioner som f.eks. universiteter og GTS’er. Den store andel af private ansøgere afspejler sig også i ansøgningerne.

De mest populære programmer er de virksomhedsrettede programmer Eurostars og SMV-instrumentet. Interessen for at skrive ansøgninger til Marie Sklodowska-Curie-programmet er også stor, og her kommer hovedparten af ansøgerne fra universiteterne.

Ansøgninger til EUopSTART fordelt på programmer, oktober 2016

Ansøgninger til EUopSTART fordelt på delprogrammer, oktober 2016

Året der gik for EUopSTART

For hele 2016 modtog Styrelsen for Forskning og Innovation i alt 382 ansøgninger til EUopSTART. Det er det største årlige antal ansøgninger til ordningen, siden ordningen blev lanceret i 2011. Samlet set er der givet tilsagn for cirka 18,9 millioner kroner i 2016.

Budget og ansøgningsfrister i 2017

Næste års budget for EUopSTART forventes igen at blive på 19,7 millioner kroner. Ansøgningsfristerne vil blive annonceret på styrelsens hjemmeside.

Læs mere

 

Handlinger tilknyttet webside