Gå til indhold

Netværksprogram hjælper dansk forskning ud over grænserne

19. december 2016
Internationalt Netværksprogram (INP) har succes med at bygge bro mellem forskere ved danske og udenlandske institutioner og lever dermed til fulde op til programmets målsætning. Det er konklusionen i en ny evaluering.

Siden 2009 har INP givet forskere på danske institutioner mulighed for at søge om penge til at starte netværk med anerkendte udenlandske forskere. Netværket giver mulighed for, at forskerne kan tiltrække forskningsmidler og publicere i anerkendte tidskrifter.

I årene 2009-2014 har INP støttet over 1.000 netværk, der har mobiliseret omkring 6.000 forskere. I samme periode er der uddelt 310 bevillinger til en samlet sum af cirka 78 millioner kroner. Størstedelen af de etablerede netværk fortsatte i årene efter bevillingsperioden, og over halvdelen førte til en formel samarbejdsaftale. Det viser en ny evaluering af programmet, der fremhæver INP’s vigtige rolle i forhold til internationalisering af dansk forskning. Evalueringen er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse.  

Ifølge forskerne har programmet haft en afgørende betydning for deres arbejde. To ud af tre forskere har i evalueringen givet udtryk for, at deres netværk aldrig var blevet til noget uden støtte fra INP. De angiver, at det ikke er muligt at finde alternativ finansiering til deres netværksaktiviteter.

Uddannelses- og Forskningsministeriet opslår INP én gang om året. Næste opslag forventes offentliggjort til april 2017.

Om Internationalt Netværksprogram

Formålet med INP er at give forskere ved danske institutioner øgede muligheder for at etablere nye netværk og samarbejder med forskere fra en række prioriterede lande uden for EU. INP understøtter Styrelsen for Forskning og Innovations samlede indsats i forhold til de prioriterede lande uden for EU. De prioriterede lande er i det nuværende program USA, Brasilien, Kina, Indien, Israel, Japan, Sydkorea, Sydafrika og Tyrkiet.

Kontakt

Anders Ødegaard
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 84 92
Email: aod@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside