Gå til indhold

Uddannelses- og forskningsministeren vil have klare rammer for praktik

09. februar 2016
Uddannelses- og forskningsministeren iværksætter nu en kortlægning af universiteternes brug af projektorienterede forløb. På baggrund af kortlægningen vil ministeren fremlægge konkrete initiativer, som skal understøtte, at universiteternes undervisning i højere grad er målrettet praksis.

Regeringen har en målsætning om, at undervisningen på de videregående uddannelser skal være målrettet praksis. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at universitetsuddannelserne er forskningsbaserede og af høj kvalitet.

Der indgår som hovedregel ikke praktik i universitetsuddannelserne. Derimod kan der indgå såkaldte projektorienterede forløb i tilknytning til en virksomhed. Det har dog vist sig, at universiteterne håndterer de projektorienterede forløb på meget forskellig vis. Der er ikke klarhed om rammerne omkring dem, ligesom der mangler et samlet overblik over udbytte og kvalitet af forløbene.

Derfor igangsætter uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen nu en kortlægning, der skal afdække brugen og det faglige udbytte af projektorienterede forløb for universitetsstuderende.

- Uddannelserne på universiteterne skal være forskningsbaserede og af høj kvalitet. Samtidig skal uddannelserne formå at give de studerende kompetencer, som de kan bruge på arbejdsmarkedet. Derfor ønsker regeringen, at vi får bedre rammer om praksisnærhed i undervisningen på universiteterne. Den praksisnære undervisning skal være med til at løfte uddannelsernes kvalitet, men må ikke ske på bekostning heraf, siger Esben Lunde Larsen.

En række aktører har henvendt sig til Uddannelses- og Forskningsministeriet med spørgsmål om mulighed for aflønning af studerende i forbindelse med virksomhedsophold.

- Jeg er helt opmærksom på, at der er en særlig problemstilling i forhold til aflønning af studerende, når de er ude i virksomhederne. Det er derfor også et aspekt, der naturligt vil indgå i det videre arbejde, siger Esben Lunde Larsen.

På baggrund af kortlægningen vil ministeren fremlægge konkrete initiativer, som skal understøtte, at universiteternes undervisning i højere grad er målrettet praksis. Det er forventningen, at ministeren vil fremlægge initiativerne i efteråret 2016.

Kontakt

Trine Søndergaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 80 09
Email: tri@ufm.dk