Gå til indhold

Uddannelsesinstitutioner skal dele viden med det lokale erhvervsliv

30. juni 2016
Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal have fokus på at dele deres viden med lokalområdet for at skabe udvikling og vækst. Et tillæg til institutionernes udviklingskontrakter for 2015-17 øger nu det regionale vidensamarbejde.

Uddannelsesinstitutionerne skal være med til at skabe udvikling og vækst i lokalområdet. Det gør de blandt andet ved, at flere studerende skriver opgaver i samarbejde med det lokale erhvervsliv eller er i praktik i virksomhederne.

Derfor har institutionerne og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs nu underskrevet et tillæg til udviklingskontrakterne for 2015-17 om øget regionalt vidensamarbejde. Ulla Tørnæs understreger, at både virksomheder og studerende vil få gavn af et tættere samarbejde.

- Når studerende får kontakt til virksomheder under deres studietid, får de mulighed for at bruge det, de lærer, til at løse konkrete problemstillinger. Det er godt for de studerendes læring, og det er godt for virksomhederne, som får adgang til ny viden og nye måder at gribe forskellige udfordringer an. Det kan være med til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Derfor er jeg meget tilfreds med, at uddannelsesinstitutionerne arbejder for at få et tættere samarbejde med virksomheder i hele landet, siger Ulla Tørnæs.

De videregående uddannelsesinstitutioner har selv valgt forskellige målepunkter for, hvordan de vil øge det regionale vidensamarbejde frem mod 2018. Målene spænder vidt og handler blandt andet om mere samarbejde med små og mellemstore virksomheder, mere praktik, samarbejde om et uddannelseshus og mere fjernundervisning for studerende, som bor i yderområderne.

Tillægget til udviklingskontrakterne var et af de mere end 100 initiativer, som regeringen fremlagde med planen Vækst og Udvikling i hele Danmark i november 2015. Tilsammen skal initiativerne understøtte, at Danmark ikke bliver delt op i områder med udvikling og områder med afvikling, men at der er udvikling i hele Danmark.

 

Om udviklingskontrakterne

  • Udviklingskontrakterne indgås mellem uddannelses- og forskningsministeren og bestyrelsesformanden for den enkelte videregående uddannelsesinstitution for en treårig periode.
  • Kontrakterne indeholder fem pligtige centrale uddannelsespolitiske mål for de videregående uddannelser.
  • Udover de pligtige mål har hver institution udarbejdet tre-fem selvvalgte mål, som afspejler den enkelte institutions strategiske prioriteringer og profilering.
  • Det nye mål om øget regional vidensamarbejde erstatter målet om social mobilitet, som blev indført i institutionernes udviklingskontrakter af den tidligere regering.

 

Kontakt

Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 91 40
Email: peu@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside