Gå til indhold

Tillæg til kontrakten 2015-2017

I forlængelse af den daværende regerings vækstudspil udarbejdede institutionerne et tillæg til udviklingskontrakterne 2015-2017 med et nyt pligtigt mål om Øget regionalt vidensamarbejde.

Ni institutioner har ikke udarbejdet kontrakttillæg, enten på grund af deres størrelse eller fordi de har stærke regionale elementer i deres nuværende kontrakter. De ni institutioner er: Aalborg Universitet, Erhvervsakademi Midtvest, Erhvervsakademi Sydvest, Erhvervsakademi Kolding, Professionshøjskolen Sjælland, Skagen Skipperskole, George Stage, Svendborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole.

Institutionens tillæg til udviklingskontrakt:

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

Kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Maritime uddannelsesinstitutioner

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. oktober 2022