Gå til indhold

Faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed

Nu kan der indstilles egnede kandidater som faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Fristen for indstilling af kandidater er den 22. maj 2017.

Folketinget har vedtaget en ny lov om videnskabelig uredelighed og håndtering af tvivlsom forskningspraksis i Danmark, der skal styrke troværdigheden og integriteten i dansk forskning.

Loven er resultatet af en revision af det danske uredelighedssystem, hvor et ekspertudvalg nedsat af uddannelses- og forskningsministeren har fremsat anbefalinger til justeringer af systemet. Med loven oprettes Nævnet for Videnskabelig Uredelighed, der skal træde i stedet for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed.

Uddannelses og Forskningsministeriet har med et åbent opslag indkaldt indstillinger af egnede kandidater til det nye nævn.

Nævnet får i vidt omfang til opgave at videreføre Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds arbejde med at behandle danske sager om videnskabelig uredelighed efter de rammer, som den nye lov fastsætter.

De faglige medlemmer og suppleanter skal være anerkendte forskere. Det vil sige, at de i en årrække aktivt skal have beskæftiget sig med forskning på videnskabeligt plan og være på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

Fristen for indstilling af kandidater er den 22. maj 2017.