Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2017 Klynger styrker virksomhederne

Klynger styrker virksomhederne

Erhvervsklynger og innovationsnetværk bygger bro mellem virksomheder og forskere og fremmer udviklingen af nye innovative produkter og services. Det viser en ny undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Kontakt
Pernille Ulrich
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 85 60
Email: peu@ufm.dk

30. marts 2017

Hvor finder jeg penge til min nye ide? Hvordan kan min opfindelse bruges i industrien? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få svar på i forskellige erhvervsklynger eller innovationsnetværk, som 12.000 danske virksomheder hvert år deltager i. 

Formålet er at skabe nye samarbejdsrelationer og få inspiration og hjælp til innovationsarbejde. De mål lykkes mange virksomheder med, viser en ny undersøgelse.

Mere end halvdelen af virksomhederne i undersøgelsen har allerede skabt nye kontakter og samarbejder gennem deres deltagelse i klyngeaktiviteter, mens yderligere hver femte regner med at gøre det på sigt. Derudover har hver fjerde virksomhed fået hjælp til at udvikle nye produkter eller services. Det sker for eksempel gennem videndeling eller projekter, hvor specialister fra et universitet gennem deres viden hjælper virksomhederne med at løse konkrete problemstillinger.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind er godt tilfreds med, at klynger og netværk bidrager til erhvervslivets udvikling.

”I en globaliseret verden er det ekstra vigtigt at være på forkant med udviklingen og være først med de innovative produkter og services. Klynger og netværk giver mulighed for, at virksomheder samarbejder og lærer af hinanden. Samtidig kommer den nyeste viden og forskning fra universiteterne ud og skaber værdi i hele Danmark. Det er til gavn for virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet. Derfor kan jeg kun opfordre flere virksomheder til at deltage i en klynge eller et netværk,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

Klynger og netværk fungerer også som udstillingsvindue, viser undersøgelsen. To tredjedele af virksomhederne mener, at klyngesamarbejdet skaber øget opmærksomhed om deres branche eller fagområde. Samtidig mener omtrent halvdelen af virksomhederne, at det giver øget synlighed og flere kontakter og henvendelser at være en del af en klynge eller et netværk.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er blevet foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet i sommeren 2016 som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 42 af de væsentligste erhvervsklynger og innovationsnetværk i Danmark. Spørgeskemaet blev udsendt til godt 3.700 virksomhedsdeltagere, hvoraf 888 besvarede spørgeskemaet.
  • Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen i regi af Klyngeforum.
  • En klynge er defineret som en gruppe af virksomheder, der har slået sig sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre aktører for at skabe bedre samarbejdsrelationer og videndele inden for en branche, et fag- eller teknologiområde. Samtidig har de beskrevne klynger opnået en medlems- og/eller deltagerkreds på minimum 20 dedikerede private virksomheder.
  • Danmark har omkring 50 klynger af denne karakter.
  • 22 af klyngerne er samtidig nationale Innovationsnetværk, der har til opgave er at bygge bro mellem videninstitutioner og især små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har stærke kompetencer og gode vækstmuligheder.
Senest opdateret 26. april 2017