Gå til indhold

Konference: Er forskningen i krise, når den ikke kan genskabes?

01. november 2017
Hvad betyder det for forskningens troværdighed, hvis forskningsresultater ikke kan efterprøves og verificeres af andre? Det er et af de spørgsmål, der skal diskuteres på konferencen den 15. november 2017, hvor der sættes fokus på reproduktion af forskning.

Ny forskning bygger ofte videre på eksisterende videnskabeligt arbejde. Derfor er det vigtigt, at forskningsresultater er valide, så andre forskere ikke følger ’falske’ spor og sender deres forskningsprojekter ind i en blindgyde. Og for at forskning skal være valid, skal den kunne reproduceres og genskabes under samme betingelser, som den blev til under.

Blandt forskere, redaktører og andre centrale aktører på forskningsområdet er der lige nu en stigende bekymring for, om forskningen befinder sig i en såkaldt reproducerbarhedskrise. Bekymringen er affødt af, at en række studier inden for forskellige videnskabelige discipliner ikke kan afprøves og verificeres. Det videnskabelige tidsskrift Nature har lavet en artikelkollektion, der adresserer emnet. De har gennemført et survey blandt 1.500 forskere, hvor over halvdelen mener, at forskningen i dag befinder sig i en betydelig krise. Hvis forskningen ikke kan verificeres, er spørgsmålet, hvad det betyder for forskningens troværdighed og den generelle opfattelse af forskning?

I lyset af forskningens store betydning for politiske beslutninger og udviklingen i samfundet generelt, er dette et vigtigt spørgsmål. Derfor har Styrelsen for Forskning og Uddannelse sammen med Københavns Universitet inviteret en række internationale forskere og eksperter inden for forskningsintegritet og data management til Danmark for at give deres syn på reproducerbarhed i forskning. Det sker den 15. november 2017 på en heldags-konference på Købenavns Universitet. Udover en række internationale talere vil repræsentanter for Uddannelses- og Forskningsministeriet fortælle om de indsatser, som er iværksat fra politisk side for at understøtte reproducerbarhed og genanvendelighed af forskningsresultater.

Få pladser tilbage

Konferencen foregår på engelsk, og det er gratis at deltage. Der er få ledige pladser tilbage, men du kan tilmelde dig frem til 5. november 2017 kl. 12.00.

Handlinger tilknyttet webside