Gå til indhold

Søren Pind giver sproguddannelser frihed til at afprøve nye ideer

28. november 2017
Som tredje initiativ i Søren Pinds frihedspakke får uddannelsesinstitutionerne mulighed for at afprøve nye ideer med et nyt friuddannelsesforsøg, der kan gøre sproguddannelserne stærkere. Der skal ikke være hindringer for, at gode ideer kan blive til virkelighed, siger Søren Pind.

Kvaliteten af sproguddannelserne er udfordret, blandt andet fordi få søger ind på uddannelserne, og mange studerende falder fra undervejs i uddannelserne. Også på læreruddannelserne er der færre studerende, der vælger tysk og fransk som undervisningsfag, og fransk udbydes ikke på flere professionshøjskoler.

Som led i regeringens kommende sprogstrategi får sprogmiljøerne på universiteterne og professionshøjskolerne mulighed for at afprøve nye ideer, som kan være med til at højne kvaliteten af uddannelserne og tiltrække flere dygtige studerende.

Det er tredje initiativ i uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds frihedspakke på uddannelsesområdet.

- Det er vigtigt, at vi med det nye friuddannelsesforsøg giver uddannelserne frihed til at afprøve nye ideer, som kan være med til at gøre sproguddannelserne bedre. Danmark er et lille land i en stor verden, og vi afhængige af at have en befolkning med stærke sprogkundskaber som tysk og fransk i fremtiden. Derfor giver jeg nu uddannelserne friere rammer til at afprøve nye ideer, siger Søren Pind.

Sprogmiljøerne har selv efterspurgt muligheden for at kunne afprøve nye ideer. Det kan for eksempel være afprøvning af nye samarbejdsformer mellem professionshøjskoler og universiteter, så lærerstuderende med tysk eller fransk som undervisningsfag kan følge sprogfagene på universitetet.

Det kunne også være et forsøg med at udvide de studerendes retskrav. Det kan for eksempel være i tilfælde hvor studerende, der har læst tysk og gerne vil arbejde et år i en virksomhed i Tyskland, får mulighed for det, og dermed kan øve sine sprogkundskaber, uden at miste sin garanti for at kunne fortsætte på kandidatuddannelsen.

Sproguddannelserne kan søge Uddannelses- og Forskningsministeriet om at indgå i friuddannelsesforsøget, som skal køre fra 2018-2022. Herefter vil der blive samlet op på erfaringerne og resultaterne

Handlinger tilknyttet webside