Gå til indhold

Universitetsudvalget fik inspiration til gode undervisningsformer

25. august 2017
Nyt fra Sekretariatet for Udvalg om bedre universitetsuddannelser: Uddannelseskvalitet og god undervisning var i fokus, da Universitetsudvalget holdt sit første møde efter sommerferien.

Regeringen nedsatte i foråret Udvalg om bedre universitetsuddannelser (Universitetsudvalget), som skal opstille konkrete modeller for at gøre universitetsuddannelserne endnu bedre.

Den 14. august holdt udvalget sit første møde efter sommerferien.

Det var især gode undervisningsformer, der var på dagsordenen. Fire undervisere fra de videregående uddannelser holdt korte inspirationsoplæg.

Ole E. Bjældes oplæg for Universitetsudvalget den 14. august
Ole E. Bjældes oplæg for Universitetsudvalget den 14. august

En af oplægsholderne var Morten Nyboe Tabor, der underviser i økonometri på økonomiuddannelsen på Københavns Universitet. Over de seneste år har han omlagt faget, så der i højere grad er fokus på aktiv læring og bedre feedback. Morten fortalte blandt andet om, hvordan han anvender digital peer-feedback til at få sine studerende til at give hinanden anonymiseret feedback på deres opgaver. På faget anvendes også videoer og online quizzer som en del af forberedelsen. De nye undervisningsmetoder har ifølge Morten betydet, at de studerende er mere motiverede, arbejder mere aktivt med stoffet og opnår større forståelse for fagets indhold.

De øvrige inspirationsoplæg fra undervisere var:

  • Tilrettelæggelse mhp. aktive studerende: Ole E. Bjælde, Aarhus Universitet, ST Learning Lab
  • Involvering af studerende i forskningsaktiviteter: Jakob Steensig, Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur
  • Inddragelse af praksis i undervisningen: Jesper Kjær Nielsen, Aalborg Universitet, Institut for elektroniske systemer/Bang og Olufsen

Om eftermiddagen var der yderligere to inspirationsoplæg. Først fortalte Hanne Leth Andersen på vegne af 'Rektorkollegiets udvalg om uddannelsespolitik' om universiteternes arbejde med at styrke uddannelseskvaliteten, internationale erfaringer og bud på, hvad der er vigtigt i universitetsudvalgets fremadrettede arbejde.

Herefter sluttede mødet af med et oplæg af Anette Dørge, direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution, som handlede om akkreditering af universiteter. Anette Dørge fortalte om erfaringerne fra de første institutionsakkrediteringer samt om forskningsbasering, og hvad der kendetegner en forskningsbaseret uddannelse.

Mødet den 14. august var det femte møde i Universitetsudvalget og blev holdt på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Næste møde er den 6. september.

Om universitetsudvalget

  • Regeringen nedsatte den 7. april 2017 Udvalg om Bedre Universitetsuddannelser.
  • Udvalget ser blandt andet på; Uddannelseskvalitet og høje krav til de studerende, fleksible og hurtige veje til et godt job, teknologiske muligheder for at styrke kvalitet og relevans og endelig et relevant og overskueligt uddannelsesudbud.

Handlinger tilknyttet webside