Gå til indhold

Udbud: Det Tværministerielle Rumudvalg udbyder sin første analyseopgave

20. februar 2018
Det Tværministerielle Rumudvalg har offentliggjort et udbud på en analyse af konsekvenserne for Danmark af et nedbrud af satellitbaserede PNT-tjenester (Positionerings-,Navigations- og Timingtjenester).

 Opgaven består i at gennemføre en overordnet risikovurdering og gennemføre en række casestudier med særligt fokus på konsekvenser ved nedbrud inden for ministerområderne som er repræsenteret i Det Tværministerielle Rumudvalg.

Opgaven er en opfølgning på Beredskabsstyrelsens udpegning af rumvejr som en ud af 13 hændelsestyper, som potentielt kan føre til større ulykker og katastrofer i Danmark (”Danmarks nationale risikobillede”, januar 2017). Opgaven skal derudover bidrage til at sætte fokus på risikoen for cyberkriminalitet og cyberterror.

Kontakt

Peter Mandix Sehestedt
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 02
Email: pse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside