Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Eksperter skal se på fremtidens vurdering af forskere

Eksperter skal se på fremtidens vurdering af forskere

Regeringen nedsætter nu et udvalg, som skal se på, om flere facetter af forskeres arbejde fremover kan indgå, når forskerne meriteres. Det skal være med til at styrke kvaliteten af forskningen og bidrage til større deling af de nyeste forskningsresultater.
Kontakt
Johnny K. Mogensen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 83 50
Email: jkm@ufm.dk

30. august 2018

Regeringen har en ambition om, at nye forskningsresultater i højere grad end i dag skal nå ud til den brede befolkning, så danskerne bliver klogere, og så virksomheder og institutioner kan drage nytte af de nyeste forskningsresultater i deres arbejde. Og undervisningen på universiteterne skal tage udgangspunkt i den nyeste forskning, så studerende kan tage ny viden med sig videre ud i jobbet efter studiet. Regeringen nedsætter derfor nu et nyt ekspertudvalg for bedre meritering i det danske forskningssystem.

Meritering handler om de kvalifikationer, der lægges vægt på, når forskere f.eks. ansættes, forfremmes eller får forskningsbevillinger. I dag er der en tendens til, at forskere belønnes for ensidigt ud fra, hvor mange videnskabelige artikler de har publiceret, og hvor meget de citeres af andre forskere. Regeringen ønsker, at flere aspekter skal indgå i vurderingen af forskernes arbejde.

Udvalget skal derfor undersøge, hvordan flere facetter af forskernes arbejde kan inddrages, når de meriteres og se nærmere på, hvordan praksis er i dag.

Universiteterne arbejder allerede i dag med meritering på mange måder. Men der er behov for at belyse området på tværs af institutioner og i et internationalt perspektiv.

Nedsættelsen af ekspertudvalget er ét af initiativerne i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi, der blev lanceret i december 2017.

Om Udvalg for bedre meritering i dansk forskning

 • Udvalget består af otte medlemmer fra de danske universiteter og forskningsfonde, som besidder en særlig viden om den gældende meriteringspraksis, forskningsfinansiering, bibliometri og øvrige metrikker, samt uddannelsesudvikling.
 • Udvalget skal komme med forslag til konkrete modeller for, hvordan forskeres arbejde kan blive vurderet i fremtiden, og belyse fordele og ulemper ved disse.
 • Udvalget skal afrapportere til uddannelses- og forskningsministeren i foråret 2019.

Medlemmer af udvalget

 • Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet (formand)
 • Per Holten-Andersen, rektor, Copenhagen Business School
 • Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan, Danmarks Tekniske Universitet
 • Maja Horst, professor Københavns Universitet, Institutleder
 • Thomas Bjørnholm, forskningsdirektør, Villumfonden
 • Kaare Aagaard, seniorforsker, Aarhus Universitet
 • David Lundorff Budtz Pedersen, professor MSO, Aalborg Universitet
 • Kristine Niss, professor, Roskilde Universitet
Senest opdateret 30. august 2018