Gå til indhold

Forsknings- og innovationspolitisk strategi: Danmark – klar til fremtiden

Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål for fremtidens forskning og innovation. Strategien skal understøtte, at Danmark får mest mulig gavn af de meget store investeringer i forskning og innovation, og at spredningen af viden ud i samfundet styrkes markant.

Forsknings- og Innovationspolitisk strategi

Regeringen har fremlagt en strategi for fremtidens forskning og innovation, der opstiller to overordnede mål for forsknings- og innovationspolitikken:

  1. Dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet.
  2. Forskningen skal gøre mest mulig gavn i samfundet.

Regeringen vil samtidig fastholde, at der årligt afsættes mindst 1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) til forskning og udvikling.

Med strategien sætter regeringen ind med en bred vifte af initiativer. Flere initiativer lægger op til et tæt samarbejde med de mange aktører i det danske forsknings- og innovationssystem om at fremme kvaliteten i dansk forskning, samt at opnå mest mulig gavn heraf for det danske samfund.

Befolkningsmåling: Danskerne vil gerne have mere viden om forskning


Forskere fra universiteterne ligger i top, når danskerne skal vurdere, hvem de har mest tillid til. Til gengæld kniber det med tilliden til den offentlige debat, viser ny undersøgelse. Samtidig efterlyses det, at forskningsresultater fylder mere i den danske nyhedsdækning. Det viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Uddannelses- og Forskningsministeriet blandt 1007 borgere. Her svarer en stor del af danskerne, at de er interesserede i viden om danske forskningsresultater.

Det er en ambition i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi at styrke formidlingen af dansk forskning.

Kontakt

Mikkel Leihardt
Direktør
Tlf.: +45 72 31 80 15
Email: mle@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. marts 2022