Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 God fremdrift i dansk brobygning til ESS

God fremdrift i dansk brobygning til ESS

Brobygningen mellem Danmark og European Spallation Source (ESS) i Lund er ved at tage form og følger tidsplanen. Sådan lyder det i en opdateret handlingsplan, der gør status på den danske indsats og sætter nye mål for det forberedende arbejde.
Kontakt
Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk
Victoria Fuglsang-Damgaard
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 09
Email: vfu@ufm.dk

28. februar 2018

God fremdrift i dansk brobygning til ESS
Foto: European Spallation Source

Danmark skal være godt forberedt for at få størst muligt udbytte af investeringerne i European Spallation Source (ESS). Ikke bare i anlægsfasen, som har stort fokus i denne uge i forbindelse med Big Science Business Forum 2018 i København, som ESS er medarrangør af, men også når faciliteten står færdigbygget i 2025.

På denne baggrund har en uafhængig rådgivningsgruppe i løbet af efteråret 2017 gjort status på den danske indsats og udarbejdet en revideret handlingsplan. Ifølge den går det rigtigt godt med at indfri mål og milepæle i den danske ESS-strategi. En af hovedårsagerne til fremdriften i brobygningen til ESS er, at der i de seneste år er blevet afsat omkring 380 millioner kroner fra forskellige finansieringskilder herunder Innovationsfonden og EU’s strukturfondsmidler til det danske forberedelsesarbejde.

Arbejdet med at forberede Danmark på at kunne udnytte de mange muligheder, som ESS-faciliteten bringer med sig, fortsætter. I den opdaterede handlingsplan foreslås det blandt andet at kigge på nye indsatser indenfor forskning, erhvervsliv, forankring og information i Danmark, og derudover fortsætte arbejde med allerede eksisterende indsatser. Her kan blandt andet nævnes, at der er behov for fortsat at styrke kapacitetsopbygning på neutronområdet. Det gælder både på eksisterende forskningsmiljøer og i forhold til nye fagområder.

I handlingsplanen foreslås det også, at der skal arbejdes for, at danske virksomheder skal have fleksibel og effektiv adgang til ESS og have andel i de kommende leverancer til konstruktionen og driften på ESS. Endeligt skal der være mere information om ESS, og faciliteten skal i højere grad forankres i Danmark.

Finansiering af det første fyrtårnsmiljø

I løbet af 2017 har et af de vigtigste mål været at sikre finansiering til 3-5 internationalt anerkendte fyrtårnsmiljøer i relation til ESS. Fyrtårnsmiljøerne skal være med til at sikre den nødvendige kapacitetsopbygning på områder af strategisk betydning for dansk forskning og erhvervsliv. Der er arbejdet intensivt med at nå dette mål. Der er blandt andet udarbejdet et Dansk Fyrtårnskatalog, som lister samtlige fyrtårnsforslag. Kataloget er efterfølgende blevet brugt i FORSK2025-kataloget. I forbindelse med Finansloven 2018 blev der allokeret 35 millioner kroner til etableringen af ét fyrtårnsmiljø, og der blev afsat 160 millioner kroner til strategisk forskning (Innovationsfonden) inden for temaet ”Nye teknologiske muligheder”, hvor fyrtårnsmiljøerne på lige fod med andre forskergrupper har mulighed for at søge om støtte til de enkelte fyrtårnsmiljøer.

Om ESS:

  • European Spallation Source (ESS) er en forskningsfacilitet baseret på verdens mest kraftfulde neutronkilde. Den bliver bygget i Lund i Sverige og er tilknyttet et datacenter i København, ESS Data Management and Software Center (DMSC).
  • Den samlede konstruktionspris for ESS er cirka 15 milliarder kroner (2013-priser), heraf skal Danmark bidrage med cirka 2 milliarder kroner (2013-priser). Udgiften til DMSC er en del af ESS’ samlede konstruktionsbudget.
  • ESS er en af de ni Big Science-organisationer, der i denne uge arrangerer Big Science Business Forum 2018 i København.

 

Senest opdateret 14. august 2019