Gå til indhold

Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II

Forsideillustrations tekst mangler
For at understøtte arbejdet med den danske strategi for European Spallation Source (ESS) gøres der i denne publikation status over fremdriften i det forberedende arbejde.
: 21. februar 2018
: 978-87-93468-85-6
: 2018
: 34

For at understøtte arbejdet med den danske ESS-strategi nedsatte den tidligere Styrelsen for Forskning og Innovation i 2016 en uafhængig rådgivningsgruppe med repræsentanter fra universiteter, dansk erhvervsliv og relevante offentlige myndigheder, som skal følge den danske udvikling i relation til ESS.

Årligt udarbejder rådgivningsgruppen en handlingsplan, der blandt andet indeholder anbefalinger til det fremtidige ESS-opfølgningsarbejde. Dette er anden udgave af handlingsplanen.

Kontakt

Morten Scharff
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 98
Email: msc@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. august 2019