Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2022 Nye strategiske rammekontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner er på plads

Nye strategiske rammekontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner er på plads

21 af de 34 videregående uddannelsesinstitutioner har indgået strategiske rammekontrakter med uddannelses- og forskningsministeren. Kontrakterne for de resterende institutioner underskrives i første kvartal 2022.
Kontakt
Zacharias Balslev-Clausen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 82
Email: zbc@ufm.dk
Julie Gadegaard Christiansen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 53
Email: jgc@ufm.dk

04. januar 2022

De strategiske rammekontrakter sætter en strategisk retning for de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med deres kerneopgaver for de kommende fire år.

Institutionerne har i kontrakterne sat mål for uddannelse, forskning og vidensamarbejde. Mål, der skal sætte retning for udviklingen og prioriteringen på den enkelte institution og derigennem synliggøre, hvordan institutionerne bidrager til at opfylde vigtige samfundsmæssige mål.

Kontrakterne adresserer regeringens politiske ambitioner, der var mandatet for forhandlingerne:

  • Grøn omstilling
  • Læring og trivsel
  • Styrket ind i fremtiden
  • Uddannelser og viden i hele landet

Målene i kontrakterne afspejler på forskellig vis institutionernes arbejde med at understøtte forsyning af dimittender med relevante kompetencer til arbejdsmarkedet, uddannelse af høj kvalitet, samfundsrelevant forskning og udvikling af høj kvalitet samt øget vidensamarbejde med det omgivende samfund.

Kontrakterne er udarbejdet i dialog mellem den enkelte uddannelsesinstitution og Uddannelses- og Forskningsministeriet og tager afsæt i den enkelte institutions strategi, udfordringer og styrkepositioner.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil løbende i kontraktperioden være i dialog med institutionerne om udviklingen i de fastsatte mål.

Senest opdateret 04. januar 2022