Gå til indhold

Webinarrække om de nye arbejdsprogrammer for 2023-24 i Horizon Europe

27. oktober 2022
De nye Horizon Europe-arbejdsprogrammer for 2023-24 offentliggøres i slutningen af 2022. Det betyder nye muligheder for finansiering af forsknings- og innovationsprojekter. Vil du gerne vide mere om detaljerne i de nye arbejdsprogrammer, så følg vores webinarrække med start ultimo november.

I forbindelse med offentliggørelsen af arbejdsprogrammerne og ansøgningsfrister for 2023-24 inviterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til en webinarrække på syv webinarer. De enkelte webinarer vil tage udgangspunkt i det nye arbejdsprogram for det respektive område, dog uden konkret gennemgang af individuelle topics. Du vil derfor få en forståelse af opbygningen, indholdet og intentionerne bag arbejdsprogrammerne. Derudover vil du få indblik i mulige synergier og muligheder, som findes inden for missionerne, partnerskaberne og de andre områder i Horizon Europe.

Webinarerne har desuden fokus på det politiske og strategiske fundament, som de enkelte arbejdsprogrammer tager udgangspunkt i. Et fundament som det er vigtigt at forstå og adressere for at få succes med en ansøgning.

De første webinarer i rækken vil præsentere EU’s Strategiske Plan for Horizon Europe og afklare, hvad ansøgere kan bruge planen til, og se på de nuværende rammer for det internationale samarbejde i Horizon Europe. De efterfølgende webinarer har fokus på tematiske programmer inden for eksempelvis Sundhed, Klima, Fødevarer og forskeruddannelses- og mobilitetsprogrammet Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

De syv webinarer er

Titel Dato og tid Yderligere information
1. Strategisk Plan for Horizon Europe – hvorfor er den vigtig, og hvad kan den bruges til?

 

29. november 2022, kl. 10:00-11:00

2. Webinar om mulighederne for internationalt samarbejde i de nye arbejdsprogrammer i Horizon Europe

5. december 2022, kl. 14:00-15:00
3. Webinar om arbejdsprogrammet 2023-24 for klynge 5: Klima, energi og mobilitet i Horizon Europe 7. december 2022, kl. 10:00-11:00
4. Webinar om arbejdsprogrammet 2023-24 for Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon Europe 9. december 2022, kl. 10:00-11:00
5. Webinar om arbejdsprogrammet 2023-24 for klynge 6: Fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø i Horizon Europe 12. december 2022, kl. 14:30-15:00
6. Webinar om arbejdsprogrammet 2023-24 for klynge 1: Sundhed i Horizon Europe 15. december 2022, kl. 10:00-11:30
7.  Webinar om arbejdsprogrammet 2023-24 for klynge 4: Det digitale område, industrien og rummet i Horizon Europe 16. december 2022, kl. 13:00-14:30

Målgruppe

Webinarrækken henvender sig til dig, der yder forskerstøtte eller rådgiver om Horizon Europe, eller dig, der ønsker at skrive eller være med i en succesfuld ansøgning til Horizon Europe.

Før webinarrækken kan du med fordel orientere dig i:

Sprog

Webinarerne afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Du modtager et direkte link til webinarrummet forud for webinaret.

Bemærk, at alle webinarer optages. Optagelserne vil efterfølgende blive gjort tilgængelige via Uddannelses- og Forskningsstyrelsens YouTube-kanal.

Arrangør

EU Forskning og Innovation, EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside