Gå til indhold

Webinarrække om EU-finansiering til grønne projekter

01. februar 2022
Hør om konkrete muligheder for EU-finansiering til grønne projekter, når flere ministerier, klimapartnerskaber, viden- og erhvervsklynger, virksomheder, Innovationsfonden m.fl. afholder fire webinarer. Det første webinar om Power-to-X løber af stablen den 1. marts 2022.

Regeringen har sat klare mål for den grønne omstilling i Danmark, og sammen med erhvervslivet, forskningsinstitutioner og fonde, skubbes der på for at indfri dem. Danmark har et godt udgangspunkt, men der er brug for flere finansieringskilder og samarbejder, også uden for landets grænser, for at nå i mål.

Derfor afholder en række nøgleaktører nu fire gratis, virtuelle webinarer, der skal give danske aktører, der arbejder med grønne teknologier, et overblik over muligheder for EU-finansiering og danske indsatser på området. Webinarerne følger tematisk regeringens visioner for grøn forskning og innovation:

  • Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X),
  • Fangst og lagring eller anvendelse af CO₂ (Carbon Capture, Storage, Utilisation),
  • Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion, og
  • Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler.

Webinarrækken udspringer af:

Info og tilmelding til de fire webinarer


Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X)

Den 1. marts 2022, kl. 10:00 – 14:00
Kom til webinar den 1. marts og bliv klog på politiske tiltag og konkrete muligheder for EU-finansiering til danske virksomheder og forskningsinstitutioners Power-to-X-projekter.

EU-finansiering af CCUS-projekter

Den 11. maj 2022, kl. 10:00-14:00
Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for fangst og lagring eller anvendelse af CO₂.

Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion 

Dato annonceres 
Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion.

Finansiering til danske projekter inden for plastik og tekstil

Den 9. juni 2022
Webinaret giver indblik i relevante tiltag, finansiering og støtteordninger inden for Cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler.

Målgruppe

Virksomheder, forskningsinstitutioner, organisationer, myndigheder og andre, der arbejder med at fremme grønne teknologier.

Sprog

Webinarerne afholdes på dansk.

Sådan får du adgang til webinaret

Webinarrækken afholdes i Zoom. Du modtager et direkte Zoom-link til webinarrummet forud for webinaret.

Arrangører

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljøministeriet er tovholder for hver ét webinar. Webinarerne laves i samarbejde med relevante ministerier, klimapartnerskaber, viden- og erhvervsklynger, virksomheder, Innovationsfonden og mange andre.

Handlinger tilknyttet webside