Gå til indhold

Åbent opslag efter nyt medlem til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond

21. februar 2024
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu kandidatforslag til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond med frist 22. marts 2024.

Danmarks Innovationsfond er erhvervslivets, iværksætternes og videninstitutionernes adgang til finansiering af højteknologiske og innovative udviklingsprojekter. Derudover tilbyder fonden finansiering af strategisk og kapacitetsopbyggende forskning, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og bidrage til udviklingen af danske offentlige og private videnmiljøer inden for bl.a. grøn omstilling og sundhedsområdet.

Danmarks Innovationsfond ledes af en bestyrelse, som består af en formand og otte bestyrelsesmedlemmer. Konkret gælder opslaget et nyt bestyrelsesmedlem med en udpegningsperiode på op tre år begyndende fra 1. juli 2024.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres personlige egenskaber. Enhver person eller organisation kan indsende kandidatforslag. Der opfordres til at foreslå kandidater af begge køn.

Læs hele opslaget efter bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond:

Forslag med tilhørende bilag skal være ministeriet i hænde senest den 22. marts 2024.

Kontakt

Uffe Hoeg Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 52
Email: ufh@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside