Gå til indhold

Danske organisationer får 200 millioner kroner til nye europæiske ph.d.-programmer

12. april 2024
Bioelektroniske værktøjer til kræftscreening, interaktion mellem lys og stof og autonom drift af vindkraftværker er et udpluk af de ph.d.-programmer, som danske organisationer får 200 millioner kroner fra EU til at oprette. De nye ph.d.-programmer krydser ikke kun faggrænser, men også landegrænser.

Midlerne til de nye europæiske ph.d.-programmer kommer fra delprogrammet Doctoral Networks i Marie Skłodowska-Curie-programmet (MSCA) i Horizon Europe. Gennem det prestigefyldte MSCA Doctoral Networks-program finansierer EU ph.d.-programmer i internationale netværk. De ph.d.-studerende får via et fælles forskningsprojekt mulighed for at uddanne sig på tværs af landegrænser og sektorer, hvilket fremmer deres fremtidige karrieremuligheder.

Danske organisationer er blandt de mest succesfulde

Igen i år er Danmark med helt i toppen med en flot succesrate og et stort hjemtag til finansiering af europæiske ph.d.-programmer. Resultaterne fra ansøgningsrunden i 2023 til Doctoral Networks viser, at danske organisationer står stærkt ved uddelingen af midler. Med en succesrate på 15,90 % ligger danske deltagere over den gennemsnitlige succesrate på 12,74 % for deltagere fra alle lande.

I alt har 128 ansøgninger fået et tilsagn – ud af disse har 48 dansk deltagelse, som enten koordinator, partner eller associeret partner. Syv af projekterne har en dansk koordinator, og de kommende år vil Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet derfor stå i spidsen for disse nye europæiske ph.d.-programmer.

Fakta om Doctoral Networks 2023-uddelingen


Succesrate

I denne runde var der indsendt 1.066 ansøgninger med i alt 610 danske deltagelser i evaluerede ansøgninger. Ud af disse har 48 ansøgninger med dansk deltagelse modtaget tilsagn om bevilling. I de 48 projekter deltager danske organisationer 97 gange (som enten koordinator, partner eller associeret partner) – dvs. at i nogle af projekterne deltager mere end én dansk organisation.

Den gennemsnitlige succesrate for deltagelse på tværs af alle lande er på 12,74 %, hvor den for Danmark er på 15,90 %.

Hjemtag

Det samlede danske hjemtag fra Doctoral Networks 2023 er på ca. 196,5 millioner kroner. Danmark får således ca. 5,9 % af den samlede uddeling i opslaget på lige over 3,3 milliarder kroner.

Om Doctoral Networks

Delprogrammet støtter oprettelsen af internationale ph.d.-programmer. Det er muligt at søge i konsortier med minimum tre deltagere fra minimum tre EU-medlemslande eller Horizon Europe-associerede lande. Alle partnere i konsortiet skal rekruttere minimum en forsker.

Der er åbent for deltagelse for organisationer fra både fra den akademiske sektor og fra den ikke-akademiske sektor, såsom større og mindre virksomheder, offentlige myndigheder, NGO’er, museer, hospitaler m.fl.

Det er muligt at oprette standard ph.d.-programmer, industrielle ph.d.-programmer eller joint ph.d.-programmer, der tildeler fælles, dobbelte eller flerdobbelte-grader.

Læs mere

Kontakt

Anne Maibohm
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 61
Email: amma@ufm.dk
Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside