Gå til indhold

Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit oplæringsophold i udlandet

25. april 2024
Klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit oplæringsophold i udlandet og deltag i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence 2024. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film. Deadline er 1. oktober 2024 kl. 12.00.

I 2023 var det fire møbelsnedkerelever fra NEXT i København, der med deres film fra Kenya vandt 1. prisen for ’Bedste film’. (Find link til deres film længere nede). Filmen ovenfor er lavet af den jyske gartnerelev Karoline Morild, der med sin beretning fra Island blev nr. 2. i 2023. 

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.OPU står for oplæringsophold i udlandet og er et dansk, såkaldt mobilitetsprogram, dvs. en ordning for uddannelsesaftaler i udlandet. Hvert år tager op til 1.500 elever på deres erhvervsuddannelses hovedforløb et ophold af kortere eller længere varighed i udlandet med økonomisk støtte fra OPU-ordningen. Oplæringsopholdene i udlandet giver en masse spændende oplevelser og et stort udbytte for elever/lærlinge både fagligt, socialt og personligt. 

OPU-konkurrence 2024

For at synliggøre, hvad man får ud af et ophold i udlandet, og motivere flere unge på erhvervsuddannelserne til at bruge OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse, udskriver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen hvert år en konkurrence. Unge, der er eller har været i udlandet med OPU-ordningen, kan deltage ved at klippe en kort film eller skrive en historie om deres faglige og personlige oplevelser i udlandet.

Hvem kan deltage?

Alle elever, der er eller har været på oplæringsophold i udlandet med støtte fra OPU-ordningen.

Hvad kan du vinde? 

Der uddeles i alt seks præmier:

To præmier på hver 7.000 kr. 
To præmier på hver 5.000 kr.
To præmier på hver 3.000 kr.

Indhold og form 

Filmen eller historien skal fortælle noget om:

  • Hvordan din hverdag i udlandet så ud - mest på arbejdspladsen, men også gerne i fritiden
  • Hvad du har fået ud af dit ophold, både fagligt (gerne i detaljer) og personligt
  • Hvad der var anderledes i forhold til at arbejde i Danmark
  • Det land, som opholdet har fundet/finder sted i 

Historien må maksimalt fylde 3 x A4-sider (6.000 tegn inkl. mellemrum). Der er imidlertid ingen krav til formen: Det kan være dagbogsform, artikelform, et essay eller andet. Husk at vedhæfte fotos (i separate filer) fra dagligdagen på praktikstedet, når du indsender din skriftlige historie.

Filmen må maksimalt vare 3 minutter. Hvis du ud over 'speak' lægger musik på filmen, skal du sørge for, at musikken ikke er omfattet af regler om ophavsret, dvs. musikken skal være 'Royalty Free'.

Juryen, der bedømmer de indkomne historier og film, består af repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS), Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) 

Juryen lægger vægt på elevens evne til at reflektere over sit fag, sig selv og sin læring i udlandet. 

Indsendelse og frist

Historier vedhæftet fotos i separate filer indsendes til .

Film uploades og indsendes via www.wetransfer.com til EUD@ufm.dk.

Alle deltagere i konkurrencen skal desuden indsende følgende oplysninger til EUD@ufm.dk:  

  1. Hvor dit ophold har fundet sted (virksomhedens navn, by og land)
  2. Opholdets varighed (måned, år) - hvornår er du hjemme igen?
  3. Fag/uddannelse
  4. Hvilken erhvervsskole i Danmark, som du er eller har været tilknyttet
  5. Dine kontaktoplysninger inkl. telefonnummer.

Frist for indsendelse er tirsdag den 1. oktober 2024 kl. 12:00 

Kontakt

Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside