Gå til indhold

Ny formand for Lektoratsudvalget

26. januar 2024
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund har den 10. januar udnævnt lektor Tine Roesen, Københavns Universitet, til ny formand for Lektoratsudvalget.

Tine Roesen har flere års erfaring som medlem af Lektoratsudvalget, hvor hun siden 2019 har været områdeansvarlig for det central- og østeuropæiske område.

Tine Roesens forskningsfelt er russisk litteratur, som hun også oversætter og formidler på dansk. Tine Roesen har i perioden 2014 – 2022 været uddannelsesleder for Russisk/Østeuropastudier og i perioden 2015 – 2020 vicestudieleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, herunder med ansvar for sprogstrategier og omverdensrelationer.

Lektoratsordningen under Uddannelses- og Forskningsministeriet blev etableret i 1937 og har til formål at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og kultur i udlandet gennem støtte til danskundervisningen ved udenlandske universiteter.

Til Lektoratsordningen er tilknyttet et Lektoratsudvalg, der består af en formand og fire medlemmer. Udvalget er rådgivende for ministeren i faglige spørgsmål vedrørende ordningen, og udvalget fungerer endvidere som et fagligt bedømmelsesudvalg, der indstiller lektorer til ansættelse ved udenlandske universiteter samt indstiller sendelektorer til tilskud.

Kontakt

Rikke Brunsgaard Andersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 94
Email: rba@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside