Gå til indhold

Tal for efteroptagelsen 2023 offentliggjort

05. marts 2024
Med efteroptagelsen 2023, som er den endelige optagelse per 1. oktober 2023, er der i alt optaget 59.184.

Siden sommeren 2023, hvor cirka 61.000 ansøgere blev tilbudt en studieplads, har flere ansøgere valgt at takke nej til den tilbudte plads, end der i samme periode er blevet optaget på en ledig plads eller en standbyplads.

Det betyder, at der med efteroptagelsen 2023 er blevet optaget 59.184. Det svarer til et fald på 4 pct. siden sommeren 2023.

Det følger en tendens fra tidligere år, hvor de endelige optagstal ligger lidt lavere end d. 28. juli, hvor ansøgerne får svar på deres ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse.

Fakta

  • Fra 28. juli kan uddannelsesinstitutionerne tilbyde optagelse på ledige studiepladser. Samtidig kan allerede optagne takke nej tak til den tilbudte plads.
  • I efteroptagelsen har 8.306 optagne takket nej til en tilbudt studieplads, mens 6.104 er blevet optaget på en ledig plads eller standby-plads.
  • Mellem 28. juli og 1. oktober i 2023 er der derfor kommet 2.202 færre optagne. Det svarer til -4 pct. af sommerens optag på 61.386.
  • Nogle af de videregående uddannelser optager desuden studerende uden om Den Koordinerede Tilmelding med studiestart 1. februar 2024. Disse er ikke en del af opgørelsen.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside