Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen igangsætter arbejdet med en ny uddannelse i paramedicin og præhospitalt arbejde

03. juli 2024
Uddannelses- og forskningsministeren godkendte i foråret 2024 en ny uddannelse til professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde. Arbejdet med at etablere den nye uddannelse bliver sat i gang af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen efter sommerferien.

Når en ny uddannelse bliver godkendt, skal der udarbejdes et regelgrundlag og en studieordning. For den nye uddannelse til professionsbachelor i paramedicin og præhospitalt arbejde vil der også skulle ses nærmere på sammenhængen til øvrige professioner og uddannelser på det præhospitale område, herunder til erhvervsuddannelsen til ambulancebehandler. Det vil blive gjort i tæt samarbejde mellem myndigheder på uddannelses- og sundhedsområdet og med andre relevante interessenter med særlig viden om det præhospitale område.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer derfor efter sommerferien relevante interessenter til et informationsmøde for at orientere om processen og kvalificere etableringen af uddannelsen.

Uddannelses- og forskningsministeren godkendte den nye uddannelse på grundlag af en vurdering fra det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Det skete på baggrund af en ansøgning fra Professionshøjskolen UCN.

Kontakt

Patrizia Marchegiani
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 89 14
Email: pama@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen