Gå til indhold

Bred aftale om fordeling af forskningsmilliard

15. november 2011
Alle Folketingets partier står bag fordelingen af en milliard til forskning og innovation på årets finanslov.

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative om fordelingen af forskningsreserven for 2012.

– Jeg er glad for, at det lykkedes at nå til enighed om en fælles aftale. Danmark har brug for ny viden til at skabe vækst og velfærd. Med aftalen får forsknings- og innovationsverdenen et klart signal om den bredest mulige opbakning i Folketinget, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Aftalen betyder, at universiteterne får tilført 229 millioner kroner til basisforskningsmidler. Derved stiger det samlede niveau for basisforskningsmidler med 15 millioner kroner fra 2011 til 2012 til i alt 8,25 milliarder kroner. Midlerne skal sikre, at universiteterne får bedre mulighed for at sikre grundforskningen og uddannelser på et højt internationalt kvalitetsniveau.

Både fri og strategisk forskning tilføres midler. Det Frie Forskningsråd får tilført 113 millioner kroner i 2012, og dermed opretholdes bevillingsniveauet fra 2011 i 2012. Pengene skal gå til at videreføre forskerkarriereprogrammet Sapere Aude, som understøtter de dygtigste talenter i forskningsverdenen.

På det strategiske område bliver pengene i år fokuseret på tre områder. Energi-, miljø- og fødevareforskning får tilført ekstra midler henholdsvis 120, 40 og 40 millioner kroner. Alle tre områder er danske styrkepositioner, hvor der er et stort potentiale for global videnbaseret vækst. Med pengene til energiforskning og EUDP-programmet er videreførelsen af energimilliarden sikret – i alt 1,25 milliard kroner.

Innovationsområdet får samlet tilført 90 millioner kroner. Videnpilot- og ErhvervsPhD-ordningerne får i alt tilført 15 millioner kroner. Midlerne skal bane vejen for, at flere unge akademikere kan bringe ny viden til små og mellemstore virksomheder.

Innovationsmiljøerne, som blandt andet hjælper iværksættervirksomheder i den tidlige udviklingsfase, får tilført 25 millioner kroner. Også GTS-institutterne får tilført 10 millioner kroner til forskning inden for bæredygtigt byggeri med særlig fokus på solenergi.

Endelig bliver der afsat 28 millioner kroner til uddannelsesforskning. Bevillingen går til praksisnære ph.d.-stipendiater, som skal forske i læringsprocesser. Forskningsprojekterne bliver gennemført i samarbejde mellem et universitet og en professionshøjskole.

Samlet fordeles 986 millioner kroner til forskning og innovation. 686 millioner kroner kommer fra uudmøntede midler i forskningsreserven. Finansieringen af ekstra 300 millioner kroner er partierne bag aftalen nået til enighed om. Det sker blandt andet ved igangsættelse af sjette fase af statens indkøbsprogram, ved ophør af bevillinger til analyser på uddannelsesområdet samt nedlæggelse af Teknologirådet.


Kontaktinformation:

V: Tina Nedergaard: tina.nedergaard@ft.dk– 6162 3608
DF: Jens Henrik Thulesen Dahl: Jens.Henrik.Thulesen.Dahl@ft.dk– 6162 5159
EL: Pernille Skipper: pernille.skipper@ft.dk– 6162 5100
LA: Mette Bock: mette.bock@ft.dk– 6162 5095
K: Brian Mikkelsen: brian.mikkelsen@ft.dk– 6162 5082

S: Kirsten Brosbøl: kirsten.brosbol@ft.dk– 3337 4067
SF: Jonas Dahl: jonas.dahl@ft.dk– 3337 4418
RV: Sofie Carsten Nielsen: sofie.carsten.nielsen@ft.dk– 3337 4722

Uddannelsesminister Morten Østergaard kan kontaktes gennem særlig rådgiver Jacob Blomgren Knudsen på 2237 0729.

Handlinger tilknyttet webside