Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Klynger skal give mindre virksomheder et innovationsløft

Klynger skal give mindre virksomheder et innovationsløft

Som et led i regeringens innovationsstrategi skal en ny strategi gøre klynger og netværk til et springbræt for små og mellemstore danske virksomheders deltagelse i internationalt samarbejde om innovation og ek-sportfremstød.

30. april 2013

Otte ministerier, regionerne og KL fremlægger nu en samlet strategi for, hvordan Danmark styrker og professionaliserer de danske klynger og innovationsværk.

Et centralt indsatsområde i regeringens innovationsstrategi er at styrke klyngernes internationale aktiviteter. Der skal igangsættes mindst 50 samarbejdsprojekter mellem danske og udenlandske klynger på områder, hvor små og mellemstore virksomheder har lovende vækst- og udviklingspotentialer. Det kan for eksempel være inden for bio-, miljø-, velfærdsteknologi eller avanceret produktion.

- Vi skal blive dygtigere til at koble de små og mellemstore virksomheder på de globale vidennetværk, så de hurtigt får adgang til den nyeste viden og teknologi, der er en forudsætning for at skabe fremtidens arbejdspladser i Danmark, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Ved at deltage i klynger og netværk får virksomhederne mulighed for at finde nye samarbejdspartnere og deltage i internationale udviklingsprojekter, som den enkelte virksomhed ikke kan løfte alene. Dermed kan klynger blive en adgangsbillet til at deltage i EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer og få andel i de mange milliarder Euro, der er afsat hertil.

Danske Regioner ser store muligheder i, at der nu ligger en fælles strategi for klyngeindsatsen i Danmark.

- Med det nye EU-budget er det blevet endnu mere afgørende, at vi fokuserer på at få del i de midler, der er afsat til forskning og innovation. Der er klyngestrategien et skridt i den rigtige retning, siger Danske Regioners formand, Bent Hansen.

Målet med klyngeindsatsen er helt konkret at skabe nye innovationer i mindst tusind virksomheder om året. Dermed udgør indsatsen et vigtigt bidrag til, at målsætningerne i regeringens nye innovationsstrategi Danmark – Løsningernes land nås frem mod 2020.

Strategi for klynge og netværksindsatsen

  • Otte ministerier, de seks regionale vækstfora og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at Danmark får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.
  • De otte ministerier er Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Sundhedsministeriet.
  • Strategien er udarbejdet af en tværministeriel og tværregional arbejds-gruppe under ledelse af Uddannelsesministeriet og med inddragelse af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre centrale innovationsaktører.
  • Strategien er et af initiativerne i regeringens nye innovationsstrategi (initiativ nummer 8), som har fokus på at understøtte mere professionelle klynger og initiativ.

Strategien har særligt fokus på tre indsatsområder:

1. Mere internationale klynger

For at styrke internationaliseringen igangsættes mindst 50 samarbejdsprojekter mellem danske og udenlandske klynger på områder, hvor danske små og mellemstore virksomheder har lovende vækst- og udviklingspotentialer. Endvidere arrangerer Danmark i alliance med otte andre lande og Nordisk Ministerråd matchmaking-seminarer for de 100 bedste klynger i Norden og Østersøregionen. Formålet er at skabe stærke strategiske alliancer inden for områder, hvor Danmark står stærkt, for eksempel det maritime område, velfærdsteknologi, fødevarer, miljø og vedvarende energi.

2. Mere professionelle klyngeorganisationer

De organisationer, der driver klyngesamarbejdet, skal professionaliseres og blive dygtigere til at matche virksomhedernes behov for input fra forskere og eksperter.
Som led heri vil parterne bag strategien understøtte, at så mange danske klynger som muligt bliver i stand til at opnå EU’s kvalitetsmærke, der gives til de førende klynger i Europa. Indtil videre har to klynger opnået denne hæder: Offshore Center Denmark og Innovationsnetværket for Livsstil.

3. Forum for klynge- og netværksindsatsen

Der etableres et Forum for klynge- og netværksindsatsen, som skal sikre, at strategiens målsætninger realiseres, og at der skabes koordinering og synergi mellem den statslige, regionale og lokale indsats. Forummet ledes af Uddannelsesministeriet og består af de øvrige syv ministerier, alle seks regionale vækstfora samt KL og Danske Regioner. Forummets møder i 2013 afholdes den 15. januar, 30. maj og 18. november.


Indlæg af uddannelsesministeren m.fl. i Politiken 30. april 2013


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Thomas Alslev Christensen, tlf. 2089 7226, e-mail: tac@fi.dk
Særlig rådgiver Philip Flores, tlf. 2237 1745, e-mail: pge@fivu.dk
Kontorchef Lotte Holten-Møller, Danske Regioner, tlf. 2211 0980, e-mail: lhm@regioner.dk

Senest opdateret 10. juni 2013