Gå til indhold

Kvaliteten af de videregående uddannelser skal løftes

30. oktober 2013
Nyt udvalg skal give anbefalinger til at forbedre de videregåendes uddannelsers kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet og skabe et solidt grundlag for at sikre den bedst uddannede generation nogensinde. Målet er, at Danmark ikke mister ét job, fordi vi ikke har de rette kvalifikationer.

Regeringen har nedsat et udvalg, som skal komme med konkrete anbefalinger til forbedringer af kvaliteten og relevansen i de videregående uddannelser. Jørgen Søndergaard (SFI) er formand for udvalget.

Udvalget skal anvise, hvordan de store investeringer i uddannelse i højere grad kan omsættes til beskæftigelse og vækst.   

Fælles for forårets forlig om et løft af folkeskolen og efterårets udspil til en erhvervsuddannelsesreform er fokus på at forbedre kvaliteten. Uddannelsesminister Morten Østergaard fastslår, at eftersynet af de videregående uddannelser skal danne et solidt fagligt grundlag for regeringens fortsatte indsats for at sikre den bedst uddannede generation i Danmarkshistorien.

- Kvaliteten af de videregående uddannelser er alfa og omega for, at Danmarks enorme investeringer i uddannelse fører til job for den enkelte og vækst i samfundet. Vi optager flere på de videregående uddannelser end nogensinde før, men regeringen er stålsat på samtidig at løfte kvaliteten af uddannelserne. Vi skal udfordre hver enkelt til at nå sit fulde potentiale, og vi skal sikre, at vi ikke mister een arbejdsplads, fordi vi ikke har folk med de rette kvalifikationer. Derfor beder vi nu et ekspertudvalg om et gennemgribende eftersyn, som skal give os et solidt afsæt for endnu en uddannelsesreform, siger Morten Østergaard.

Formand Jørgen Søndergaard ser frem til at begynde på arbejdet.

- Vi har en god uddannelsestradition i Danmark, men må erkende, at der er udfordringer på flere niveauer. Regeringen har udvalgt et stærkt hold, som jeg ser frem til at samarbejde med. Jeg er overbevist om, at vi på et solidt videngrundlag vil nå frem til konkrete anbefalinger til, hvordan såvel regering og folketing som institutionerne selv kan bidrage til højere kvalitet og relevans til gavn både for de mange studerende, der hvert år optages på de videregående uddannelser, og for samfundet som helhed ved at de store investeringer i videregående uddannelser i endnu højere grad bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark, siger Jørgen Søndergaard.
 
Udvalgets anbefalinger skal tage afsæt i tre overordnede politiske målsætninger:

 • Kvalitet: De videregående uddannelser skal have højere kvalitet, så alle studerende udfordres til at nå deres højeste potentiale.
 • Relevans: Fokus for de videregående uddannelser skal i højere grad flyttes fra sidste eksamen til første job, så alle studerende tilegner sig kompetencer, der kan omsættes i relevant beskæftigelse.
 • Sammenhæng: Der skal skabes bedre sammenhæng i de videregående uddannelser, så der undgås overlap i uddannelsessystemet, spildtid og dobbeltuddannelse.

Udvalgets arbejde skal tage afsæt national og international viden på området samt dialog med aktører og interessenter på de videregående uddannelser, herunder studerende, ledelsesrepræsentanter på de videregående uddannelser, undervisere, repræsentanter for erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter.

Udvalget afleverer to selvstændige rapporter i henholdsvis foråret og efteråret 2014 og afslutter arbejdet med en samlet afrapportering til regeringen ultimo 2014.

Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser

 • Udvalget sammensættes med syv uafhængige eksperter med stor indsigt i de videregående uddannelser, herunder samfundsøkonomisk analyse og effektvurdering, uddannelseskvalitet, uddannelsernes relevans i forhold til arbejdsmarkedet og unges uddannelsesvalg.
 • Formand Jørgen Søndergaard er fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, sekretariatschef i Det Økonomiske Råd, formand for Skolens rejsehold samt formand for Arbejdsmarkedskommissionen.
 • Udvalget sekretariatsbetjenes af et sekretariat med medarbejdere fra relevante ministerier.

Udvalgets medlemmer

 • Jørgen Søndergaard, SFI (formand)
 • Nina Smith, Professor, Aarhus Universitet
 • Jakob Roland Munch, Professor Københavns Universitet
 • Birgitte Nauntofte, Direktør, Novo Nordisk Fonden 
 • Nikolaj Lubanski, Direktør, Copenhagen Capacity
 • Mette Vestergaard, Direktør, Mannaz
 • Ivar Bleiklie, Professor, Universitetet i Bergen

For yderligere oplysninger, kontakt:

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf. 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk
Specialkonsulent Adrian Lema, tlf. 7231 8126, e-mail: adl@fivu.dk

Handlinger tilknyttet webside