Gå til indhold

Nyt forum for forskning i folkeskolen

18. november 2013
Regeringen har nedsat Forum for Koordination af Uddannelsesforskning, der skal være med til at styrke den samlede forskningsindsats på uddannelsesområdet. Blandt de første opgaver er at kortlægge forskning og udvikling i folkeskolen.

Et nyt forum for koordination af uddannelsesforskning skal sikre en bedre effekt og koordinering af forskningsaktiviteterne på uddannelsesområdet, herunder folkeskolen.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har i samarbejde med undervisningsminister Christine Antorini etableret det nye forum på baggrund af aftalen om et fagligt løft af folkeskolen.

Ud fra en kortlægning af området skal det nye forum komme med anbefalinger til at styrke den samlede forskningsindsats. En af de første opgaver bliver at kortlægge den eksisterende forskning og udvikling inden for grundskolen.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fremhæver, at regeringen gør en markant indsats for at styrke forskning i grundskolen og lærernes kompetencer, så det påvirker skolens hverdag.

- Regeringen vil sikre, at forskningen på folkeskoleområdet giver et konkret udbytte i forhold til at håndtere de udfordringer og indsatsområder, der er i folkeskolen. Det nye forum får til opgave at skabe en bedre koordinering mellem forsknings- og udviklingsmiljøerne på universiteter og professionshøjskoler. Målet er, at forskningsresultaterne når helt ud i skolerne blandt andet via læreruddannelse og efteruddannelse, så lærerne altid er opdaterede.

Regeringen har blandt andet bevilget 268 millioner kroner årligt til styrket udvikling og evidensbasering af professionsuddannelserne med særligt fokus på kvalitet i læreruddannelsen. Kvaliteten skal blandt andet løftes gennem øget samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler samt praksisnær forskning inden for fagdidaktik og aktuelle pædagogiske problemstillinger.

Ph.d-rådet for uddannelsesforskning uddeler årligt 30 millioner kroner til ph.d.-stipendier i uddannelsesforskning, som skal gennemføres i samarbejde mellem mindst én professionshøjskole og ét universitet.

Undervisningsminister Christine Antorini glæder sig også til forummets arbejde.

- Viden er afgørende for en god folkeskole, hvor vores elever skal trives og blive så dygtige, de kan blive. Det kræver, at vi har et godt kendskab til, hvad der virker. Derfor skal forummet se på, hvordan vi styrker uddannelsesforskningen, så skoleledere, forvaltninger og medarbejdere får endnu bedre adgang til viden, de kan bruge til at udvikle undervisning og læring, siger Christine Antorini.

Forum for Koordination af Uddannelsesforskning består af personer med et indgående fagligt kendskab til uddannelsesområdet, blandt andet deltager repræsentanter fra universiteter og professionshøjskoler, øvrige videninstitutioner og faglige organisationer. Forummet etableres i Uddannelsesministeriet i et tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de relevante aktører på området.

Repræsentanter i Forum for Koordination af Uddannelsesforskning

 • Professor Jens Rasmussen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
 • Lektor Steen Beck, Syddansk Universitet
 • Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet
 • Prorektor Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet
 • Forskningschef Lise Tingleff Nielsen, Professionshøjskolen UCC
 • Forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College
 • Seniorforsker Beatrice Schindler Rangvid, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Konstitueret direktør Katja Munch Thorsen, Danmarks Evalueringsinstitut
 • Programleder Jill Mehlbye, KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
 • Chefkonsulent Henrik Casper, KL
 • Lærer Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
 • Forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann, BUPL
 • Næstformand Claus Hjortdal, Skolelederforeningen
 • Afdelingschef Arne Eggert, Undervisningsministeriet
 • Vicedirektør Inge Mærkedahl (formand), Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

For yderligere oplysninger, kontakt:
Uddannelsesministeriet

Vicedirektør Inge Mærkedahl, tlf. 7231 7810, e-mail: imd@vus.dk
Pressesekretær Carina Elkott, tlf. 5090 0549, e-mail: care@fivu.dk

Undervisningsministeriet:
Karen Tidemann, tlf.: 3392 5098, e-mail: katid1@uvm.dk

Handlinger tilknyttet webside