Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2013 Regeringen vil sikre kvalificeret arbejdskraft til offshorebranchen

Regeringen vil sikre kvalificeret arbejdskraft til offshorebranchen

21 initiativer skal målrette uddannelser inden for offshore, opkvalificere arbejdskraften og skabe vækst og beskæftigelse. En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har afdækket behovet for kvalifikationer i branchen.

27. september 2013

Offshorebranchen er en af Danmarks erhvervsmæssige styrkepositioner og i kraftig vækst. En arbejdsgruppe nedsat af regeringen i forlængelse af vækstplanen for Det Blå Danmark præsenterer nu 21 forslag til initiativer, der imødekommer branchens behov for kvalificerede medarbejdere.

Uddannelsesminister Morten Østergaard og erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er positive over for arbejdsgruppens 21 forslag og ser frem til det videre arbejde med initiativerne.

- Offshorebranchen spiller en vigtig rolle i vores indsats for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. En bred gruppe af danske virksomheder, som har opnået gode resultater, er med i front på de globale markeder. Det udløser et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaverne. Danmark må ikke miste én arbejdsplads, fordi vi ikke er dygtige nok. Det er derfor helt afgørende, at vi tilpasser vores uddannelser til erhvervslivets behov, så danske offshorevirksomheder ikke fremover, som der er eksempler på i dag, må takke nej til ordrer, fordi de mangler tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, siger Morten Østergaard.

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen er enig i, at erhvervet skal have bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft med de rigtige tekniske kompetencer, for at Danmark kan udnytte det store vækstpotentiale i offshoresektoren.

- Det er meget positivt, at der er kommet en række konkrete forslag til initiativer ud af arbejdsgruppens rapport. Vi skal imødekomme erhvervets behov og justere på kompetencekravene til skibsbesætninger. Samtidig skal vi fjerne nogle af de barrierer, som de faglige organisationer har peget på, så det bliver lettere at kvalificere sig til et job i offshoresektoren, siger Henrik Sass Larsen.

Arbejdsgruppen bestod af en bred kreds af myndigheder, uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra branchens virksomheder og faglige organisationer.

Den har analyseret kompetencebehovene i offshorebranchen bredt og vurderer, at der ikke er behov for at udvikle nye uddannelser. I stedet skal branchen øge rekrutteringen til og målrette de valgmuligheder, der er indbygget i de eksisterende uddannelser, samt udvikle og målrette efteruddannelse på specialistområder, der efterspørges i branchen.

Offshorebranchen er blandt andet kendetegnet ved en overvægt af medarbejdere med videregående naturvidenskabelige og tekniske uddannelser samt erhvervsuddannelser inden for el samt jern- og metalområdet. Arbejdsgruppens drøftelser har afdækket, at branchen mangler teknisk kvalificeret arbejdskraft, og derfor er der behov for at øge rekrutteringen til netop disse uddannelser.

Virksomhederne er placeret mange steder i Danmark, og aktiviteterne finder sted over hele verden. Især i Syddanmark er der skabt en driftig klynge af danske offshorevirksomheder, og der er et stort behov for kvalificeret arbejdskraft til dette område.

- Jeg opfordrer virksomheder og uddannelsesinstitutioner til at fortsætte den direkte og konstruktive dialog om, hvordan vi øger de unges kendskab til karrieremulighederne inden for offshore, så vi fremover uddanner flere kvalificerede medarbejdere til branchen, herunder i Esbjergområdet, som har brug for blandt andet flere maskinmestre og ingeniører til offshorebranchen, siger Morten Østergaard.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte vil nu i samarbejde med de relevante parter igangsætte de forskellige forslag til initiativer.

Offshorebranchen og de 21 initiativforslag

  • Den samlede offshorebranche omfatter olie- og gasindvinding, havvind samt maritime og landbaserede støtteaktiviteter.
  • Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af initiativ i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark fra december 2012. I rapporten ”Afdækning til kompetencebehov til offshorebranchen” fremlægges 21 forslag til initiativer, der omhandler rekruttering til branchen som helhed; justering af og rekruttering til uddannelser, efteruddannelse, mobilitet, kvalifikationer, kapacitet og opkvalificering af ledige.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Sune Rahn tlf. 7231 7830, e-mail: sura@vus.dk

Presseansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 2211 0200, e-mail: imen@fivu.dk

Senest opdateret 27. september 2013