Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2015 24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning

24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning

Taskforcen for flere kvinder i forskning har afleveret dens anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren. Målet er, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere.

30. april 2015

Hvordan kan vi sikre flere kvinder i dansk forskning? Det var det spørgsmål uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i december 2014 bad en hurtigtarbejdende taskforce komme med forslag til. Siden da har taskforcen drøftet, hvad der inden for en kort tidshorisont kan gøres for at øge andelen af kvindelige forskere, og arbejdet er nu mundet ud i 24 konkrete initiativer inden for seks indsatsområder.

Selvom der i dag er flere kvinder end mænd, der får en universitetsuddannelse, og selvom andelen af kvinder i dansk forskning har været stigende gennem de seneste år, er kvinder alligevel fortsat underrepræsenterede blandt det videnskabelige personale på de danske forskningsinstitutioner. For eksempel er det kun knapt 20 procent af de danske professorer, der er kvinder.

- Danmark har brug for, at alle talenter bringes i spil, hvis vi også fremover ønsker et samfund med vækst og velstand. Mænd og kvinder bidrager med forskellige vinkler på forskning, og de har forskellige erfaringer at trække på, som tilsammen styrker forskningens kvalitet og relevans. Jeg synes, at taskforcen har lavet et flot stykke arbejde, og jeg glæder mig til at se nærmere på de mange anbefalinger, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Taskforcen anbefaler blandt andet, at indsatsen for flere kvinder i forskning forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne. Desuden anbefaler taskforcen, at der tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg, at der udvikles talentprogrammer, og at der gøres en indsats for at skabe bedre arbejdskultur og rum for, at man bedre kan forene en forskerkarriere med et familieliv – til gavn for både mænd og kvinder.

- Taskforcen har især været optaget af, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere. Vi har i taskforcen peget på en lang række initiativer til, hvordan man styrker rammer og vilkår for alle talenter. Men man kommer ikke sovende til en forskerkarriere. Det kan godt lade sig gøre at kombinere en forskerkarriere med et familieliv med mand og børn, men det kræver prioritering, fokus på forskningen og en stor arbejdsindsats. Det kræver rammer, der sikrer gode muligheder. Det er dem, vi har fokus på at komme med anbefalinger til at forbedre i taskforcens rapport, siger professor Liselotte Højgaard, der er formand for taskforcen.

Taskforcen præsenterer sine resultater på en konference den 4. maj 2015.

Følg og tweet med på #kvindforsk

Taskforcen har haft deltagelse af:

  • Formand for Grundforskningsfondens bestyrelse, professor, klinikchef dr.med. Liselotte Højgaard, Rigshospitalet, KU og DTU (formand)
  • Formand for Det Frie Forskningsråds bestyrelse, professor Peter Munk Christiansen, Aarhus Universitet
  • Rektor Per Holten-Andersen, Copenhagen Business School 
  • Medlem af Det Unge Akademi, professor dr.med. Tine Jess, Statens Serum Institut og Aalborg Universitet
  • Direktør Anne-Marie Levy Rasmussen, GlaxoSmithKline A/S

Uddannelses- og forskningsministeren har parallelt med taskforcens arbejde bedt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske råd gennemføre en international analyse af, om der er internationale initiativer, vi i Danmark kan blive inspireret af. Analysen forventes klar inden sommerferien.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Kontorchef Johnny K. Mogensen, Styrelsen for Forskning og Innovation, telefon 7231 8350, e-mail jkm@fi.dk
Presse- og kommunikationskonsulent Steen Bruun Jensen, telefon 7231 8216, e-mail sbj@fi.dk

Senest opdateret 30. april 2015