Gå til indhold

Flere optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

29. juli 2015
Årets optag viser især fremgang på uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for de unges fokus på uddannelser med gode fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.

65.298 er i år blevet optaget på en videregående uddannelse. Det er 2 procent flere end i 2014.

Stigningen i optaget er størst på uddannelser, der retter sig mod den private sektor og har gode jobmuligheder efter endt uddannelse.

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen er tilfreds med fremgangen.

- Uddannelse er vejen til et godt og udfordrende arbejdsliv. Det giver os frihed og mulighed for at bidrage til det samfund, vi alle er en del af. Årets optag viser en vigtig tendens, der peger mod øget beskæftigelse og som gerne skal fortsætte, siger Esben Lunde Larsen.

Inden for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne er optaget på det økonomisk-merkantile område og det tekniske område steget med henholdsvis 11 procent og 10 procent. På bacheloruddannelserne er optaget på teknisk videnskab steget med 4 procent.

Sammenlignet med 2014 er 9 procent flere studerende blevet optaget på uddannelsen til diplomingeniør, mens 4 procent flere er optaget på civilingeniøruddannelserne.

Også en række centrale velfærdsuddannelser har fremgang. Blandt andet er 6 procent flere studerende blevet optaget på læreruddannelsen end i 2014.

Det it-faglige område har samlet set optaget 19 procent færre studerende end i 2014. Det lavere optag er primært på it-uddannelser med høj ledighed. Til gengæld er der en stigning i optaget til datalog og it-ingeniøruddannelserne, der er centrale it-uddannelser med god beskæftigelse. Optaget tilpasser sig således bedre i forhold til arbejdsmarkedets behov.

Det designfaglige område på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har optaget 13 procent færre studerende. 3 procent færre er blevet optaget på humaniora på bacheloruddannelserne.

I 2015 er væksten på erhvervsakademierne og bacheloruddannelserne stort set uændret siden 2014, mens optaget på professionsbacheloruddannelserne er steget med 5 procent.

Optaget på professionsbacheloruddannelserne er fra 2007 – 2015 vokset med 50 procent, mens optaget på bacheloruddannelserne er vokset med 36 procent. Optaget på erhvervsakademiuddannelserne er i samme periode næsten fordoblet.

- Dimittenderne fra erhvervsakademierne yder et vigtigt bidrag til at hæve uddannelsesniveauet i den private sektor og i de små og mellemstore virksomheder over hele landet. Derfor glæder jeg mig over de senere års betydelige vækst i optaget på netop disse uddannelser. Jeg vil også fremhæve den stigende interesse for læreruddannelsen og de øvrige velfærdsuddannelser som en positiv udvikling, siger Esben Lunde Larsen.

Optag på de videregående uddannelser

30. juli: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggør KOT-hovedtal på ufm.dk/optag.
30. juli: Ledige pladser: Uddannelser med ledige pladser, der stadig kan søges, kan findes på ufm.dk/optag/ledige-pladser.
1. september: Studiestart for de fleste uddannelser (en række uddannelser har også studiestart 1. februar).
Oktober: Resultatet af optagelsens 2. runde og dermed endelige optag opgøres. Mellem 1. og 2. runde vil nogle ansøgere takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser.

Søgning og optag i 2015

Det samlede søgningstal var 93.924 ansøgere.
65.298 ansøgere er per 30. juli blevet tilbudt en plads ved en videregående uddannelse.

Søgning og optag i 2014

Det samlede søgningstal var 90.933 ansøgere
64.180 ansøgere blev per 30. juli 2014 tilbudt en plads ved en videregående uddannelse
65.094 ansøgere var per 1. oktober 2014 påbegyndt en videregående uddannelse.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Presse- og kommunikationsansvarlig Ingeborg Nielsen, tlf.: 7231 8654, e-mail: imen@uds.dk
Kontorchef Jens Storm, Statistik og Analyse: 7231 7982, e-mail: jst@uds.dk

Handlinger tilknyttet webside