Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2017 Den nye læreruddannelse skal evalueres

Den nye læreruddannelse skal evalueres

Det første hold studerende har været igennem et helt forløb på den nye læreruddannelse. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil nu evaluere uddannelsen.

11. september 2017

Uddannelses- og Forskningsministeriet sætter gang i en evaluering af læreruddannelsen, blandt andet med bistand fra en uafhængig ekspertgruppe med nordisk deltagelse. Læreruddannelsen blev senest ændret med virkning fra 2013, og dermed har det første hold lærerstuderende denne sommer gennemført et helt forløb i de nye rammer.

- For nogle år siden blev kravene på læreruddannelsen skærpet. Nu skal vi evaluere for at få et billede af, hvordan det står til, og om de ambitiøse mål er indfriet. Lærergerningen er noget af det fineste, man kan beskæftige sig med, og det er afgørende, at vi har dygtige lærere i grundskolen. Derfor har læreruddannelsen stor betydning, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Evalueringen skal give en grundig vurdering af, om læreruddannelsen er blevet fagligt stærkere og mere attraktiv for de unge. Derudover skal evalueringen vurdere, om uddannelsen matcher folkeskolens behov, har fokus på almen dannelse og hæver barren for de lærere, der skal undervise i fremtidens folkeskole. Endelig skal evalueringen pege på områder, som kan forbedres.

Om evalueringen af læreruddannelsen:

  • Evalueringen består af tre dele, som afrapporteres løbende. Del 1 handler om indhold og faglige krav i udvalgte undervisningsfag. Del 2 handler om kvalitet af undervisningen, og del 3 vil handle om læreruddannelsens relevans og evne til at klæde de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer. Den sidste del ventes færdig i efteråret 2018. 
  • Konkret nedsættes der en ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som får ansvaret for evalueringens samlede vurderinger.
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsætter desuden en dialoggruppe, som skal følge arbejdet. Dialoggruppen har repræsentanter fra en række organisationer og institutioner på uddannelses- og undervisningsområdet.
  • Allerede i 2016 gennemførte ministeriet en evaluering af kompetencemål som styringsredskab og faglig løftestang for læreruddannelsen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Chefkonsulent Tue Vinther-Jørgensen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, tlf. 72 31 78 80
Pressekonsulent Trine Søndergaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet, tlf.  72 31 80 09

Senest opdateret 11. september 2017