Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser 2019 Topkarakteren skal have et +

Topkarakteren skal have et +

Regeringen vil indføre udmærkelsen 12+ for at motivere de dygtigste til at være modige og levere det ekstraordinære. Derudover skal beskrivelserne af karaktererne fokusere mindre på mangler og mere positivt på, hvad elever og studerende faktisk kan og bidrage til at gøre op med perfekthedskulturen.

11. april 2019

Evalueringen af karakterskalaen har peget på, at en stor del af bedømmerne savner en bedre mulighed for at belønne de helt ekstraordinære præstationer, at der er for meget fokus på mangler i beskrivelserne af de enkelte karaktertrin og at der kan være udfordringer med de store spring mellem karaktererne midt på skalaen.

Regeringen vil nu indføre 12+ på karakterskalaen, som skal bruges som en tilføjelse til 12-tallet. Det skal være en markering på eksamensbeviset af præstationer, der er ekstraordinære og ikke bare opfylder de mål, der er sat for faget.

Der vil være en begrundelse fra bedømmeren på eksamensbeviset, så det er klart, hvad udmærkelsen er givet for. 12+ vil tælle som et 12-tal i beregningen af elevens eller den studerendes gennemsnit, så karakterskalaen fortsat vil fungere hensigtsmæssigt internationalt.
Regeringen nedsætter derudover en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til konkrete løsninger på udfordringerne med de store spring midt på skalaen og forslag til nye trinbeskrivelser.

- Vi skal have en kultur på vores uddannelser, der motiverer og opmuntrer unge til at præstere og til at tage chancer og udfordre sig selv gennem deres uddannelse. Det skal karakterskalaen og den måde, vi bruger karaktererne på, hjælpe med til. Derfor ændrer vi nu skalaen, så der kommer mindre fokus på mangler, og vi indfører 12+. Så der er en belønning for at gøre noget ekstraordinært, og ikke bare være fejlfri. Det skal bidrage til, at vi gør op med perfekthedskulturen, og at Danmark uddanner dygtige, selvstændige og modige unge siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

- Vi skal anerkende de helt ekstraordinære præstationer. Det mangler skalaen, som den er indrettet i dag. En stor andel får den højeste karakter, fordi den gives til dem, der er dygtige nok til at leve op til nogle fastsatte mål. Med det nye 12+ giver vi eleverne et incitament til at tage chancer og arbejde selvstændigt. Og vi belønner de originale og ekstraordinære præstationer, som ikke bare opfylder fagenes mål., siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ekspertgruppen skal komme med konkrete forslag til følgende emner:

  • Mulige løsninger på de store spring midt på skalaen. Blandt andet undersøges muligheden for, at det nuværende 7-tal udskiftes med et 6-tal og et 8-tal.
  • Forslag til nye trinbeskrivelser med større fokus på, hvad eleven eller den studerende faktisk kan. Ændringer af trinbeskrivelserne afhænger af ekspertgruppens anbefalinger med hensyn til springene mellem karaktererne i midten af skalaen.
  • Forslag til trinbeskrivelse af 12+, og hvad der skal lægges vægt på ved tildeling af udmærkelsen

Særligt på de videregående uddannelser er der store udfordringer med blandt andet karakterinflation og mange høje karakterer. Derfor vil Uddannelses- og Forskningsministeriet også sætte initiativer i gang, der understøtter øget gennemsigtighed i de karakterer, der gives, og en bedre karaktergivningspraksis på uddannelsesinstitutionerne.

Flertallet af bedømmerne vurderer i evalueringen af karakterskalaen, at løbende bedømmelse af eleverne er svært med den nuværende skala. Derfor vil Undervisningsministeriet have fokus på at understøtte praksis ved den løbende karaktergivning. Undervisningsministeriet igangsætter desuden en bedre udnyttelse og indhentning af data på erhvervsuddannelserne.

På baggrund af ekspertgruppens arbejde vil regeringen tage endelig stilling til de konkrete justeringer af skalaen. Herefter vil ekspertgruppen komme med konkrete forslag til nye trinbeskrivelser.


For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf: 7231 9503, email: jte@ufm.dk 

Senest opdateret 11. april 2019