Gå til indhold
  • Dansk
  • English

Følgegruppe til magtudredningen er nedsat

18. august 2023
I alt 30 repræsentanter fra bl.a. Folketingets partier, erhvervslivet, medieverdenen og civilsamfundet skal understøtte samspillet mellem forskningsprojektet og det omgivende samfund.

Den nye magtudredning skal skabe forskningsbaseret viden om demokratiets aktuelle tilstand. Uddannelses- og forskningsmininister, Christina Egelund, har netop udpeget en følgegruppe til forskningsprojektet, som skal give input til forskerne og samtidig understøtte formidlingen af magtudredningens resultater.

Følgegruppen består af i alt 30 medlemmer fra bl.a. Folketinget, fagbevægelsen, erhvervslivet, medieverdenen og civilsamfundet. Folketingets formand, Søren Gade, er formand for følgegruppen.

Den brede sammensætning af følgegruppen skal understøtte den samfundsmæssige forankring af forskningsprojektet, så resultaterne kommer ud at leve. Følgegruppen har bl.a. ansvar for at bidrage til formidlingsaktiviteter og for løbende at give input til forskergruppen.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund siger:

- Vi må aldrig tage vores demokrati for givet. Magtudredningen er derfor et helt centralt forskningsprojekt, der skal bidrage til, at vores folkestyre også står stærkt i fremtiden. Og det kan blandt andet ske, hvis der er et aktivt samspil mellem forskningsprojektet og samfundet. Derfor glæder det mig, at vi nu har fået nedsat en bredt sammensat følgegruppe til magtudredningen. Jeg ser meget frem til at følge gruppens arbejde.

Den tidligere regering (S) indgik 12. september 2022 aftale med alle Folketingets daværende partier om et kommissorium for en opdatering af magtudredningen fra 2003. Det fremgår af kommissoriet, at der etableres en ekstern følgegruppe til forskningsprojektet. Følgegruppen kan løbende give input til forskningsledelsen, men det er forskningsledelsen, der træffer beslutning om teoretisk tilgang, metode og valg af emner. Forskningen skal således udføres i fuld armslængde til det politiske niveau, erhvervslivet, organisationer og andre interessenter.

Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, er udpeget som forskningsleder for den nye magtudredning. Han har for nylig sammensat den samlede forskningsledelse, der skal stå i spidsen for projektet, som har fået navnet Magtudredningen 2.0.

Følgegruppen består af 30 medlemmer, hvoraf nogle er udpeget efter indstilling fra organisationer mv., og andre er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren uden indstilling fra eksterne parter.

Fakta om magtudredningen

  • Den tidligere regering (S) indgik 12. september 2022 aftale med alle Folketingets daværende partier om et kommissorium for en opdatering af magtudredningen fra 2003.
  • Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, leder forskningsprojektet, der løber over cirka fem år.
  • Det fremgår af den politiske aftale, at der etableres en ekstern følgegruppe med deltagelse af repræsentanter fra Folketinget, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og øvrige relevante repræsentative organisationer samt personer med særlig indsigt på området.
  • Forskningsledelsen orienterer løbende følgegruppen om forskningsprojektets delleverancer og resultater og faciliterer løbende drøftelser med følgegruppen herom.

For yderligere oplysninger:

Pressehenvendelser kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181 eller mail: presse@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside