Gå til indhold

Sander vil fjerne flere regler på universiteterne

20. november 2009
Annoncekampagne gav 49 nye forslag til, hvordan universitetsområdet kan afbureaukratiseres.

For få dage siden indgik regeringen aftale om næste års finanslov med en plan for afbureaukratisering i den offentlige sektor. I dag offentliggøres en række forslag til yderligere regelforenkling fra studerende, forskere og ansatte på landets universiteter.

Forslagene er resultatet af "Fjern en regel!"-kampagnen, som videnskabsminister Helge Sander igangsatte før sommerferien. Her opfordrede han gennem annoncer i aviser og på nettet alle interesserede til at sætte fingeren på unødvendige eller forældede regler. Kampagnen resulterede i 49 indkomne forslag.

– Jeg er glad for, at flere studerende, forskere og ansatte har skrevet ind om de regler, de gerne ser fjernet. I disse dage ser vi på hver enkelt forslag, og vi vil før jul fremlægge en samlet liste over de ting, der kan gennemføres, siger videnskabsminister Helge Sander.
– Jeg kan allerede nu fastslå, at der er flere ting, vi skal tage fat på. Det gælder f.eks. regler, der i praksis gør det umuligt for studerende at bruge computeren til skriftlige eksamener. Eller reglen om, at man skal være tilknyttet et dansk universitet, selvom man tager hele sin kandidatuddannelse i udlandet. Begge regler hører ikke hjemme i et moderne vidensamfund, og jeg har allerede taget fat på at få lavet disse regler om.

Samtidig med "Fjern en regel!"-kampagnen har Videnskabsministeriet og universiteternes ledelser drøftet, hvordan reglerne på uddannelsesområdet kan forenkles yderligere. Det sker i forlængelse af den regelforenkling, der allerede er blevet besluttet i 2002 og 2007 på det administrative område.


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside