Gå til indhold

Sander underskriver milliardaftale med universiteterne

01. februar 2010
Videnskabsminister Helge Sander har underskrevet aftaler om fordelingen af 6 mia. kroner med bestyrelsesformændene for Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet. Pengene skal forbedre universiteternes laboratorier.
– Med aftalerne på plads kan vi nu for alvor begynde arbejdet med at bringe laboratorierne på Danmarks universiteter op til international standard. Det er nødvendigt for at vi kan tiltrække og fastholde de bedste forskere i verden, siger videnskabsminister Helge Sander.

Regeringen har afsat i alt 6 mia. kroner på finansloven for 2010 til at renovere universiteternes laboratorier. Videnskabsministeriet og Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet har nu underskrevet aftaler for, hvordan pengene skal prioriteres. Fordelingen er foretaget på baggrund af den såkaldte UNIlab-undersøgelse fra 2009 og universiteternes egne investeringsplaner.

Universitets- og Bygningsstyrelsen, der er ansvarlig for at gennemføre laboratorierenoveringerne, påbegynder nu arbejdet med at beskrive de konkrete byggeprojekter i tæt dialog med universiteterne. Moderniseringerne vil strække sig over de næste 6-7 år.

– Investeringerne har en klar grøn profil. Laboratorielokaler er blandt de helt store energislugere, men ved at give laboratorierne et teknologisk løft, hjælper vi universiteterne med at spare på energiforbruget og på elregningen. Det giver ekstra midler, som universiteterne kan bruge på forskning og uddannelse. Laboratorieinvesteringerne er altså en gevinst – både for miljøet og for forskningen, siger Helge Sander.

Udover de underskrevne aftaler, vil der på et senere tidspunkt blive indgået aftale med Danmarks Tekniske Universitet om renoveringer for ca. 0,6 mia. kroner. Handelshøjskolen i København og IT-Universitetet rummer ikke laboratorielokaler lejet hos Videnskabsministeriet og er derfor ikke omfattet af bevillingen.


Fakta om investeringsplanerne:


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes via kommunikationschef Niels Hovmand på mobiltelefon: 4082 8958 eller e-mail: nho@vtu.dk.

Yderligere oplysninger om laboratoriefornyelserne fås ved henvendelse til vicedirektør i Universitets- og Bygningsstyrelsen Connie Barfod på telefon: 3395 1222 eller e-mail: cob@ubst.dk.

Yderligere oplysninger om universiteternes investeringsplaner fås ved henvendelse til:

Københavns Universitet: rektor Ralf Hemmingsen, telefon 3532 2612, e-mail: rektor@adm.ku.dk.

Aarhus Universitet: universitetsdirektør Jørgen Jørgensen, telefon 8942 1139, e-mail: jj@adm.au.dk.

Syddansk Universitet: rektor Jens Oddershede, telefon 6550 1030, e-mail: jod@sdu.dk.

Aalborg Universitet: rektor Finn Kjærsdam, telefon 9940 9501, e-mail: rektor@adm.aau.dk.

Roskilde Universitet: universitetsdirektør Peter Lauritzen, telefon 4674 2066, e-mail: pl@ruc.dk.

[Pressemeddelelsen indeholdt links til sider, som ikke længere er aktive. Disse links er fjernet fra pressemeddelelsen]

Handlinger tilknyttet webside