Gå til indhold

Ugens tal: Universiteternes bevillinger stiger

02. februar 2010
Universiteterne har de seneste år fået øget bevillingerne markant. Alene fra 2009 til 2010 er de samlet steget med ca. 400 mio. kr.
– Trods markant øgede bevillinger til landets universiteter siden jeg kom til som videnskabsminister i 2001, hører jeg ofte højlydte beklagelser om nedskæringer, fyringer og færre penge til området. Jeg har derfor valgt at lægge alle tallene ud på nettet, så det burde være let for alle og enhver at se udviklingen over bevillingerne de seneste år, siger videnskabsminister Helge Sander.

Tallene i faktaarkene er hentet direkte fra finansloven, og der burde derfor ikke kunne stilles tvivl om oprigtigheden af dem.

– Universiteterne har fået 2,1 mia. kr. mere i basisforskningsmidler og 1,1 mia. kr. mere i uddannelsesbevillinger siden 2002. Det er stigninger på henholdsvis 40 og 25 procent. Jeg har derfor svært ved at genkende de negative røster.
– Syv af landets otte universiteter har fået tilført flere penge fra 2009 til 2010. Undtagelsen er IT-Universitetet, hvor bevillingen falder med 2 mio. kr. svarende til en procent. Baggrunden er, at ITU i 2007-2009 fik en ekstrabevilling, så det kunne oprette bacheloruddannelser. Universitetet levede imidlertid ikke op til aftalen om at oprette tre nye bacheloruddannelser. Vi besluttede derfor at give IT-Universitetet 10 mio. kr. i 2010 frem for 20 mio. kr. som i 2009. Samtidig besluttede partierne bag globaliseringsforliget at skrive ind i aftaleteksten, at såfremt ITU opretter en tredje bachelor, vil jeg arbejde for at opnå tilslutning til en ekstra bevilling på 10 mio. kr. i årene fremover.

Faktaark for de enkelte universiteters bevillinger:


Videnskabsminister Helge Sander kan kontaktes gennem pressemedarbejder Charlotte Holst på 2211 0200 eller chhh@vtu.dk.

Handlinger tilknyttet webside