Politisk behandling

Her finder du oplysninger om den politiske behandling af sagen siden 2003.

Folketingsbehandling af sagen fra 2003 og fremefterPressemeddelelser og nyheder på området fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-2015

Bilag til 'På vej mod et slutdepot':


Tale af sundhedsministeren

Ved en offentlig høring den 22. oktober 2012 om placering af et slutdepot for radioaktivt affald i Danmark holdt daværende sundhedsminister Astrid Krag en tale, som gengives her.

Svar på arbejdspapir i forbindelse med slutdepotkonference i marts 2015

Miljøbevægelsen NOAH inviterede til konference om slutdepotløsningen den 24. marts 2015. Dansk Dekommissionering og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var begge inviteret, men valgte ikke at deltage i respekt for den politiske aftale fra 11. marts 2015.  I denne aftale havde de politiske partier besluttet at sætte arbejdet med et slutdepot i bero, mens mellemlagerløsningen blev undersøgt. Der blev imidlertid sendt kommentarer til et arbejdspapir, som blev diskuteret i forbindelse med konferencen. Arbejdspapiret havde form af en række kritiske spørgsmål til slutdepotløsningen og var forfattet af ingeniør Gerhard Schmidt fra den uafhængige miljøforsknings- og rådgivningsorganisation Öko-Institut i Tyskland.

Senest opdateret 17. juli 2017