Gå til indhold

Politisk behandling

Her kan du finde oplysninger om den politiske behandling af sagen.
Kontakt
Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Regeringens forslag til folketingsbeslutning B 90, fremsat den 14. marts 2018

Folketingsbehandling af sagen 2002-2009Pressemeddelelser og nyheder på området fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2011-2015

Bilag til 'På vej mod et slutdepot':


Tale af sundhedsministeren

Ved en offentlig høring den 22. oktober 2012 om placering af et slutdepot for radioaktivt affald i Danmark holdt daværende sundhedsminister Astrid Krag en tale, som gengives her.

Svar på arbejdspapir i forbindelse med slutdepotkonference i marts 2015

Miljøbevægelsen NOAH inviterede til konference om slutdepotløsningen den 24. marts 2015. Dansk Dekommissionering og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse var begge inviteret, men valgte ikke at deltage i respekt for den politiske aftale fra 11. marts 2015.  I denne aftale havde de politiske partier besluttet at sætte arbejdet med et slutdepot i bero, mens mellemlagerløsningen blev undersøgt. Der blev imidlertid sendt kommentarer til et arbejdspapir, som blev diskuteret i forbindelse med konferencen. Arbejdspapiret havde form af en række kritiske spørgsmål til slutdepotløsningen og var forfattet af ingeniør Gerhard Schmidt fra den uafhængige miljøforsknings- og rådgivningsorganisation Öko-Institut i Tyskland.

Senest opdateret 14. april 2021