Du er her: Forside Brexit

Hvad betyder Brexit for dig?

Her kan du læse mere om, hvad Brexit vil indebære på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kontakt
Stine Ewald Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 67
Email: stla@ufm.dk
Ulf Melgaard
Juridisk chef
Tlf.: +45 72 31 80 69
Email: ulf@ufm.dk

Storbritannien udtræder af EU den 29. marts 2019 (dagen for det såkaldte Brexit). Efter denne dato vil britiske statsborgere ikke længere være unionsborgere.

Det er i øjeblikket usikkert, om det lykkes at indgå en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien, som fastlægger en fælles overgangsordning, frem mod en aftale om det fremtidige forhold er på plads. Den situation skaber usikkerhed. Det gælder både britiske borgere i Danmark, og det gælder de borgere, der modtager danske ydelser i Storbritannien eller andetsteds på baggrund af Storbritanniens medlemskab af EU.

Derfor arbejder regeringen på at indføre en midlertidig overgangsordning, der generelt viderefører stort set alle de rettigheder, som herboende briter i dag nyder som EU-borgere. Ordningen vil være midlertidig og afvente, at Storbritanniens forhold til EU bliver endelig afklaret. Regeringen forventer at fremsætte et lovforslag med henblik på, at den nye lovgivning vil kunne træde i kraft den 30. marts 2019.

Britiske statsborgere i Danmark

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område ønsker regeringen at videreføre alle eksisterende rettigheder for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Regeringens forslag til en overgangsordning betyder, at alle borgere uanset statsborgerskab, som senest den 29. marts 2019 har fået adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv på baggrund af kvalifikationer fra Storbritannien, bibeholder deres autorisation til at udøve det lovregulerede erhverv.

Overgangsordningen betyder også, at de EU- og EØS-borgere, schweiziske statsborgere, visse tredjelandsborgere samt herboende britiske statsborgere, som pr. 29. marts 2019, endnu ikke har fået anerkendt britiske kvalifikationer – som er opnået senest den 29. marts 2019 – i overgangsperioden vil kunne få behandlet deres ansøgning om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark efter de regler og procedurer, der følger af anerkendelsesdirektivet.

Endelig vil regeringen lægge op til, at alle borgere, som senest den 29. marts 2019 er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse.

Britiske kvalifikationer, der først er opnået efter den 29. marts 2019, vil blive vurderet og anerkendt efter de regler, der gælder for kvalifikationer fra et land uden for EU og EØS.

Alle, som gerne vil opnå autorisation til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer, opfordres til at ansøge allerede nu.

Hvis du har spørgsmål vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse på .

Ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte

Regeringens forslag til en overgangsordning betyder, at herboende britiske statsborgere, som pr. 29. marts 2019 udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer i overgangsperioden vil have samme ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark og udlandet, som gælder for EU-borgere i henhold til EU-retten. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer

Betaling for uddannelse i Danmark

Regeringens forslag til en overgangsordning betyder, at herboende britiske statsborgere, som pr. 29. marts 2019 udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer i overgangsperioden vil have ret til statsfinansieret uddannelse. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere

Britiske statsborgere i udlandet

Regeringens forslag til en overgangsordning betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der pr. 29. marts 2019 allerede får SU, udlandsstipendium og anden støtte til uddannelse i udlandet, i overgangsperioden vil fastholde retten til støtte til den uddannelse, som de er i gang med, efter de regler, der følger af EU-retten.

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere i Storbritannien

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere, der pr. 29. marts 2019 modtager SU, herunder evt. udlandsstipendium, og specialpædagogisk støtte til uddannelse i Storbritannien, fastholder retten til den tildelte støtte til den uddannelse, som den uddannelsessøgende er i gang med, selvom Storbritannien træder ud af EU.

Erasmus+

Brexit kan få betydning for danske studerende og undervisere, der ønsker at tage på et Erasmus+-mobilitetsophold. Med den udtrædelsesaftale, der ligger på bordet, kan danske studerende tage på Erasmus+-ophold i Storbritannien indtil udgangen af 2020 som hidtil.

Ved Brexit uden en udtrædelsesaftale vil Storbritannien blive et tredjeland, og det vil kunne få konsekvenser for danske studerendes mulighed for at tage på mobilitetsophold efter den 29. marts 2019.

For de studerende, der allerede er på et Erasmus+-mobilitetsophold, har Kommissionen i slutningen af januar 2019 fremlagt et forslag vedrørende Erasmus+-programmet. Forslaget vil betyde, at studerende i tilfælde af et no deal-Brexit kan gennemføre deres Erasmus+-ophold, som er påbegyndt inden den 30. marts. 

Derimod er der ikke klarhed over, hvad et Brexit uden udtrædelsesaftale kan komme til at betyde for mobilitetsophold via Erasmus+ i efteråret 2019 og frem.

 

Hvis du har spørgsmål om uddannelsesstøtteordninger og betaling for uddannelse, kan du kontakte Uddannelses- og Forskningsministeriet på ufm@ufm.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Senest opdateret 05. februar 2019