Du er her: Forside Brexit

Hvad betyder Brexit for dig?

Her kan du læse mere om, hvad Brexit vil indebære på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kontakt
Stine Ewald Larsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 80 67
Email: stla@ufm.dk

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til den 31. januar 2020.

Når Storbritannien udtræder af EU, vil britiske statsborgere ikke længere være unionsborgere efter udtrædelsestidspunktet.

Det er fortsat usikkert, om det lykkes at indgå en udtrædelsesaftale mellem EU og Storbritannien, som fastlægger en fælles overgangsordning, frem mod en aftale om det fremtidige forhold er på plads. Den situation skaber usikkerhed. Det gælder både britiske borgere i Danmark, og det gælder de borgere, der modtager danske ydelser i Storbritannien eller andetsteds på baggrund af Storbritanniens medlemskab af EU.

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag (lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale (herefter Brexit-loven) sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale. Brexit-loven vil gælde, indtil noget andet træder i stedet.

Britiske statsborgere i Danmark

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område viderefører Brexit-loven alle eksisterende rettigheder for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Brexit-loven betyder, at alle borgere uanset statsborgerskab, som senest på udtrædelsestidspunktet har fået adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv på baggrund af kvalifikationer fra Storbritannien, bibeholder deres autorisation til at udøve det lovregulerede erhverv.

Overgangsordningen betyder også, at de EU- og EØS-borgere, schweiziske statsborgere, visse tredjelandsborgere samt herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet endnu ikke har fået anerkendt britiske kvalifikationer – som er opnået senest på udtrædelsestidspunktet – i overgangsperioden vil kunne få behandlet deres ansøgning om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark efter de regler og procedurer, der følger af anerkendelsesdirektivet.

Endelig fastsætter Brexit-loven, at alle borgere, som senest på udtrædelsestidspunktet er begyndt at levere en midlertidig tjenesteydelse i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, kan afslutte den pågældende tjenesteydelse.

Britiske kvalifikationer, der først er opnået efter udtrædelsestidspunktet, vil blive vurderet og anerkendt efter de regler, der gælder for kvalifikationer fra et land uden for EU og EØS.

Alle, som gerne vil opnå autorisation til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer, opfordres til at ansøge allerede nu.

Hvis du har spørgsmål vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse på .

Ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte

Brexit-loven betyder, at herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, i overgangsperioden vil have samme ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark og udlandet, som gælder for EU-borgere i henhold til EU-retten. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer

Betaling for uddannelse i Danmark

Brexit-loven betyder, at herboende britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, i overgangsperioden vil have ret til statsfinansieret uddannelse. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere

Britiske statsborgere i udlandet

Brexit-loven betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet allerede får SU, udlandsstipendium og anden støtte til uddannelse i udlandet, i overgangsperioden vil fastholde retten til støtte til den uddannelse, som de er i gang med, efter de regler, der følger af EU-retten.

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere i Storbritannien

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet modtager SU, herunder evt. udlandsstipendium, og specialpædagogisk støtte til uddannelse i Storbritannien, fastholder retten til den tildelte støtte til den uddannelse, som den uddannelsessøgende er i gang med, selvom Storbritannien træder ud af EU.

Studieafgifter for danske studerende på hele uddannelser ved britiske universiteter

Storbritanniens regering har tilkendegivet, at alle EU studerende, der er indskrevet på en britisk uddannelsesinstitution forud for udtrædelsesdatoen, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed betale studieafgifter på samme niveau som britiske statsborgere efter Storbritanniens udtræden.

Endvidere har Storbritanniens regering meldt ud, at EU studerende, der optages i studieårene 2019/2020 samt 2020/2021, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed være underlagt de samme betingelser for studieafgifter som britiske statsborgere.

Storbritanniens regering har tilkendegivet, at dette også vil være gældende i tilfælde af et Brexit uden en udtrædelsesaftale (”no deal”).

Opholdsregler for danske studerende i Storbritannien

Storbritannien oplyser, at danske studerende med ophold i Storbritannien inden udtrædelsesdatoen skal søge om opholdstilladelse gennem EU Settlement Scheme.

For studerende, der planlægger at tage til Storbritannien for at studere, efter de nuværende regler for fri bevægelighed ophører, og som skal opholde sig i Storbritannien i mere end 3 måneder og mindre end 36 måneder, skal der ansøges om ophold gennem ”European Temporary Leave to Remain”.

For studerende, der planlægger ophold af en varighed på mere end 36 måneder i Storbritannien, efter de nuværende regler for fri bevægelighed ophører, skal der søges om et studievisum. Dette forventes dog først implementeret i 2021.

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Senest opdateret 12. november 2019