Du er her: Forside Brexit

Hvad betyder Brexit for dig?

Her kan du læse mere om, hvad Brexit vil indebære på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kontakt
Stine Ewald Larsen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 67
Email: stla@ufm.dk
Jonas Husum Johannesen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 87 34
Email: jhj@ufm.dk

Storbritannien er trådt ud af EU den 31. januar 2020.

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande har indgået en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU.

Udtrædelsesaftalen fastsætter bl.a. rettigheder for britiske statsborgere, der opholder sig i et EU-medlemsland inden udgangen af den overgangsperiode, som er fastsat i aftalen. Overgangsperioden løber til udgangen af 2020 med mulighed for forlængelse.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets område viderefører udtrædelsesaftalen alle eksisterende rettigheder for allerede herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

I henhold til udtrædelsesaftalen vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til den 31. december 2020. Hvis du som britisk statsborger søger om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og autorisation i Danmark på baggrund af kvalifikationer opnået i Storbritannien, vil du frem til den 31. december 2020 have de samme rettigheder, som gælder i dag i henhold til EU-retten.

Dette gælder også for danske statsborgere, der vil søge om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og autorisation i Storbritannien på baggrund af kvalifikationer opnået i Danmark eller et andet EU-medlemsland. Betingelserne for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer vil først ændre sig fra den 1. januar 2021 og frem.

Alle, som gerne vil opnå autorisation til at arbejde inden for et lovreguleret erhverv i Storbritannien med danske kvalifikationer eller i Danmark med britiske kvalifikationer, opfordres til at ansøge herom inden udgangen af 2020.

Hvis du har spørgsmål vedr. anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, kan du kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse på .

Ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte

Udtrædelsesaftalen betyder, at allerede herboende britiske statsborgere, som inden udgangen af 2020 – hvor overgangsperioden udløber – udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, fortsat vil have samme ret til SU, herunder udlandsstipendium, specialpædagogisk støtte og statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse i Danmark og udlandet, som gælder for EU-borgere i henhold til EU-retten. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Dette gælder også for allerede herboende britiske statsborgere, der først påbegynder en støtteberettigende uddannelse efter udgangen af 2020, så længe de har taget ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen.

Betaling for uddannelse i Danmark

Udtrædelsesaftalen betyder, at allerede herboende britiske statsborgere, som inden udgangen af 2020 – hvor overgangsperioden udløber – udøver deres ret til fri bevægelighed i Danmark, og deres familiemedlemmer, fortsat vil have samme ret til statsfinansieret uddannelse i Danmark, som andre EU-borgere har i henhold til EU-retten. Det samme vil gælde for britiske grænsearbejdere i Danmark og deres familiemedlemmer.

Der vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der opkræves deltagerbetaling fra andre EU-borgere.

Dette gælder også for allerede herboende britiske statsborgere, der først påbegynder en uddannelse efter udgangen af 2020, så længe de har taget ophold i Danmark efter EU-retten før udgangen af 2020 og fortsat har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen.

Britiske statsborgere i udlandet med dansk SU m.v.

Udtrædelsesaftalen betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet allerede modtager SU, udlandsstipendium m.v. til uddannelse i udlandet, vil fastholde retten til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de er godkendt som støtteberettigende til, efter de regler, der følger af EU-retten.

Danske statsborgere og andre EU/EØS-statsborgere i Storbritannien med dansk SU m.v.

Danske statsborgere og andre EU-borgere, der på udtrædelsestidspunktet allerede modtager SU, udlandsstipendium m.v. til uddannelse i Storbritannien, vil fastholde retten til at modtage uddannelsesstøtte til den uddannelse, som de er godkendt som støtteberettigende til, selvom Storbritannien træder ud af EU.

Desuden vil der fortsat kunne søges om SU og udlandsstipendium samt specialpædagogisk støtte til uddannelse i Storbritannien efter 2020. Ansøgninger herom vil blive behandlet efter reglerne om støtte til uddannelse i et land uden for EU og EØS.

Studieafgifter for danske studerende på hele uddannelser ved britiske universiteter

Storbritanniens regering har tilkendegivet, at alle EU-studerende, der er indskrevet på en britisk uddannelsesinstitution forud for udtrædelsesdatoen, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed betale studieafgifter på samme niveau som britiske statsborgere efter Storbritanniens udtræden.

Endvidere har Storbritanniens regering meldt ud, at EU-studerende, der allerede er optaget eller optages i studieårene 2019/2020 samt 2020/2021, fortsat vil kunne opnå ”Home Fee Status” og dermed være underlagt de samme betingelser for studieafgifter som britiske statsborgere.

Hvilke vilkår danske studerende vil være underlagt herefter, afhænger af forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Den britiske regering har dog tilkendegivet, at EU borgere der optages efter overgangsperioden, i udgangspunktet ikke forventes at kunne opnå "Home Fee Status".

Opholdsregler for danske studerende i Storbritannien

Storbritannien oplyser, at danske studerende med ophold i Storbritannien inden udgangen af overgangsperioden skal søge om opholdstilladelse gennem EU Settlement Scheme senest den 30. juni 2021.

For studerende, der planlægger at tage til Storbritannien for at studere, efter de nuværende regler for fri bevægelighed ophører, og som skal opholde sig i Storbritannien i mere end 3 måneder og mindre end 36 måneder, skal der ansøges om ophold gennem ”European Temporary Leave to Remain”.

For studerende, der planlægger ophold af en varighed på mere end 36 måneder i Storbritannien, efter de nuværende regler for fri bevægelighed ophører, skal der søges om et studievisum. Dette forventes dog først implementeret i 2021.

Hvis du har spørgsmål vedrørende britiske statsborgeres ret til ophold i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på brexit@uim.dk.

Hvis du har generelle spørgsmål vedrørende Brexit, kan du kontakte Udenrigsministeriet på brexitinfo@um.dk.

Senest opdateret 03. august 2020