Gå til indhold

Coronarelaterede forskningsprojekter

Uddannelses- og Forskningsministeren har sammen med sundheds- og ældreministeren allerede uddelt et ekstraordinært tilskud på 88 mio. kr. til 19 forskningsprojekter ved offentlige forskningsinstitutioner, som skal være med til hurtigt at skaffe ny viden og nye løsninger i kampen mod COVID-19.

De 19 forskningsprojekter ser blandt andet på så forskellige emner som at opfinde en alternativ form for respirator, der kan aflaste sundhedssystemet, udvikle en lyn-test, som på 30 minutter kan afgøre om en patient er smittet og undersøge om de antistoffer, som patienter med COVID-19 danner, kan booste immuniteten hos nye patienter.

Alle 19 projekter rummer med andre ord store potentialer i kampen mod COVID-19. Læs mere om de 19 forskningsprojekter ved at følge link nedenfor.

Det har været afgørende for regeringen at kunne handle hurtigt. Derfor er der i vurderingen af projekterne lagt vægt på, at det er forskningsprojekter om COVID-19, som kan blive sat i gang med det samme. Dermed kan potentielt værdifulde forskningsresultater komme borgere, sundhedsvæsen og hele samfundet til gavn hurtigst muligt. Læs mere om processen for udvælgelsen af de 19 COVID-19 relaterede forskningsprojekter i det følgende.

Proces for udmøntningen af tilskud til COVID-19 relaterede forskningsprojekter:

  1. Dekanerne fra de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, prorektor for DTU og faglig direktør for Statens Serum Institut blev anmodet om at indhente forslag til perspektivrige coronarelaterede forskningsprojekter fra forskerne på egne institutioner og indsende dem til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Processen vedrørende indhentning af forslag blev foretaget i tæt kontakt med hospitalerne. De fire sundhedsvidenskabelige fakulteter og prorektor for DTU blev desuden bedt om selv at forestå en screening af, hvilke forslag til forskningsprojekter, som de fandt mest støtteværdige. Se retningslinjer for rammer og indhold, som der gjaldt, for ansøgning om midler til coronarelateret forskning i link nedenfor.
  2. Sundhedsmyndighederne under Sundheds- og Ældreministeriet foretog herefter en faglig relevansvurdering af de indsendte ansøgningers potentiale ud fra en vurdering af det eksisterende og forventede fremtidige behov for forskningsbaseret viden og løsninger.
  3. Uddannelses- og forskningsministeren har, på baggrund af den faglige relevansvurdering, i fællesskab med sundheds- og ældreministeren truffet beslutning om, hvilke forskningsprojekter der tildeles tilskud.

Aktstykker

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. oktober 2021