Gå til indhold

Internationale COVID-19-relaterede forsknings- og datadelingsindsatser

Kampen for at afbøde truslen og konsekvenserne fra COVID-19 er global. På denne side kan du finde information om internationale – og særligt fælleseuropæiske – indsatser, der vedrører coronarelateret forskning, innovation og datadeling.

EU-Kommissionen

EU-Kommissionen har lavet en hjemmeside, hvor Kommissionen samler oplysninger om EU-opslag og nationale COVID-19 relaterede opslag og initiativer.

Blandt initiativerne i EU-regi er en platform for deling af COVID-19-relaterede forskningsdata.

EUREKA

EUREKA er en mellemstatslig organisation med fokus på at fremme og koordinere innovationssamarbejde mellem medlemsstaterne - som både er EU-lande og lande uden for EU.

EUREKA har lavet en oversigt (ikke fuldstændig, men baseret på medlemsstaternes indmelding), til at give et overblik over en række landes nationale initiativer).

Uddannelses- og Forskningsministeriet repræsenterer (sammen med Innovationsfonden) Danmark i EUREKA

Eurostars

Eurostars: Information om COVID-19, calls og nationale initiativer kan læses på deres hjemmeside

Nordforsk

Danske aktører kan desuden søge støtte til samarbejde med andre nordiske lande (og Estland og Letland) om forskning i sundhedsdata relateret til corona. Innovationsfonden støtter danske projektdeltagere.  

Frist for ansøgninger er 16. juni.

OECD

OECD har lavet en hjemmeside om COVID-19 og relaterede projekter om COVID-19, eks. har alle OECD landene svaret på forsknings- og innovationspolitiske initiativer i et survey

Få viden via de danske innovationscentre

Uddannelses- og Forskningsministeriet har sammen med Udenrigsministeriet innovationscentre, som er placeret steder otte steder i verden, hvor der er særligt interessante forsknings- og innovationsmiljøer.

Medarbejderne på centrene kan vejlede danske forskere og virksomheder om aktuelle COVID-19-initiativer og mulige samarbejdspartnere i centerlandene. Centrene er placeret i USA (Silicon Valley og Boston), Brasilien (São Paulo), Kina (Shanghai), Sydkorea (Seoul), Indien (New Delhi/Bangalore), Israel (Tel Aviv) og Tyskland (München).

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024