Gå til indhold

Spørgsmål og svar - Januar 2018

Her kan du læse ekspertpanelets svar på spørgsmål behandlet i januar 2018.

Spørgsmål fra Anne Albinus, Herning, modtaget den 31. december 2017:

Hermed et spørgsmål til ekspertpanelet (formodentlig professor Peter Pagh) i forb. med Kommissionens åbningsskrivelse til Danmark af 7.12.17:

Overtrædelsens nummer: 2017/2159. [UFM-bem.: Åbningsskrivelsen var fortroligt bilag 136 til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Svaret på åbningsskrivelsen kan læses på Folketingets hjemmeside: https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SUU/bilag/218/1855883.pdf.]

Vil ekspertpanelet venligst uddybe, hvordan den gældende lovgivning i Danmark allerede opfylder bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV 2014/87/EURATOM af 8. juli 2014 om ændring af direktiv 2009/71/Euratom om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed?

Svar fra ekspertpanelet v/ Peter Pagh:

Det af spørgeren rejste spørgsmål om den danske gennemførelse af Rådets direktiv 2014/87 om ændring af direktiv 2009/71 om rammebestemmelser for nukleare anlægs sikkerhed må ses på baggrund af Kommissionens åbningsskrivelse og vedrører de samme retlige spørgsmål. Da Kommissionens åbningsskrivelse er første led i forberedelse af en traktatbrudsprocedure, vil et svar fra Ekspertpanelet være en stillingtagen til Kommissionens åbningsskrivelse, hvilket Ekspertpanelet finder falder uden for Ekspertpanelets kompetence, idet det er Sundhedsministeriet, der besvarer Kommissionens henvendelse, og det falder uden for Ekspertpanelets kompetence at tage stilling til en eventuel uenighed mellem Kommissionen og den danske regering om den danske gennemførelse af et EU-direktiv. Ekspertpanelet må på denne baggrund afvise at besvare det rejste spørgsmål.

Kontakt

Kristoffer Brix Bertelsen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 76
Email: kbbs@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2024