Gå til indhold

Bred enighed om fremtiden for Danmarks radioaktive affald

Regeringen og Folketingets partier er enige om, at det radioaktive affald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug. Faciliteterne på Risø skal opgraderes, og mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald vil fortsat blive afsøgt

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten er enige om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald.

Regeringen har i dag fremsat et forslag til folketingsbeslutning, der indebærer en opgradering af Dansk Dekommissionerings lagerfaciliteter på Risø.  Opgraderingen vil sørge for, at oplagringen af det radioaktive affald også i fremtiden sker under betryggende forhold og tager hensyn til højvandesikring, klimastyring og øget affaldsvolumen i takt med, at anlæggene på Risø afvikles.

Samtidig vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald, eller at deltage i en international deponeringsløsning for radioaktivt affald.

Forudsat at der ikke kan findes en international løsning, skal der på langt sigt etableres et dybt geologisk slutdepot i ned til 500 meters dybde på dansk grund som kan tages i brug senest i 2073. Konceptet vil blive tilpasset i lyset af eventuelle teknologiske fremskridt. Inden da gennemføres en grundig proces med blandt andet undersøgelser af Danmarks geologi ned til 500 meters dybde, og nøje analyser af en række kriterier af både geologisk, fysisk og socioøkonomisk karakter. Under hele forløbet vil der blive lagt stor vægt på at inddrage relevante interessenter og kommuner. Det er en løsning, som store kernekraftnationer som Sverige, Finland og Frankrig arbejder på. Et dansk slutdepot af den type vil kunne bygge på erfaringerne fra de lande.

-Jeg er glad for, at der er bred, politisk enighed om, at vi skal bruge den fornødne tid, så vi kan få den mest sikre løsning på lang sigt. Denne sag kalder på saglighed, omhu og grundighed, og det har drøftelserne båret præg af. Nu kan vi komme i gang med at opgradere faciliteterne på Risø, så sikkerheden omkring det radioaktive affald er i orden, mens der bliver foretaget yderligere undersøgelser i årene fremover, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Fra partier, der bakker op om beslutningsforslaget, lyder det:

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:
- Det er afgørende i denne aftale, at der i bred politisk enighed sikres tid til at finde den rigtige løsning på det langsigtede lager for det radioaktive affald, samtidig med at forholdene i Risø opgraderes, så sikkerheden er i orden på den korte bane.

Pia Olsen Dyhr, SF:
- Jeg er glad for, at alle partier tager ansvar for vores atomaffald. Det her skidt bør selvfølgelig aldrig nogen sinde graves ned. International ret gør dog, at det ifølge regeringen er nødvendigt at indskrive et slutdepot i aftalen, men jeg tror ikke, det bliver nødvendigt at grave affaldet ned om 50-60 år. Jeg tror på, at vi er klogere til den tid og har fundet nye løsninger. Jeg synes, vi nu skal sikre Risø bedre, og så kan det fungere som informationscenter og en påmindelse til os alle om fortidens synder.

Eva Flyvholm, Enhedslisten:
- Det er godt, at der endelig kommer en afklaring på, hvad der skal ske med det radioaktive affald, og forslaget følger den løsning som både vi og miljøorganisationer har peget på. Jeg mener, det er vigtigt, at vi selv tager forsvarlig hånd om vores radioaktive affald i Danmark.


Yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Jakob Sejr Teichert: telefon 7231 9503 eller e-mail jte@ufm.dk