Gå til indhold

Langsigtet deponering af atomaffald kræver mere tid

Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. I oplagringsperioden vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.

En tværministeriel arbejdsgruppe afleverede en rapport i foråret vedrørende håndteringen af Danmarks radioaktive affald. Rapporten oplister de relevante hensyn i udformningen af en langsigtet løsning, men anbefaler ikke én bestemt løsning. Store kernekraftnationer som Sverige, Finland og Tyskland, der har langt mere erfaring med håndtering af radioaktivt affald, arbejder på at etablere dybtliggende slutdepoter for atomaffald i ned til 500 meters dybde. Regeringen foreslår, at Danmark undersøger mulighederne for at få en lignende løsning.

Under den forlængede forberedelsesperiode vil regeringen fortsat afsøge mulighederne for fælles internationale løsninger – herunder muligheder for eksport af det mest radioaktive danske atomaffald. En forlænget undersøgelsesperiode giver samtidig mulighed for, at ny teknisk viden og eventuelle nye tekniske muligheder om håndtering af radioaktivt affald kan blive inddraget.

Derfor skal det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. Faciliteterne på Risø skal opgraderes bygnings- og sikkerhedsmæssigt og flyttes op i terræn, så det radioaktive affald bliver opbevaret sikkerhedsmæssigt forsvarligt i den forlængede opbevaringsperiode.

- Det her er en sag, der kalder på omhu og grundighed. Vi skylder fremtidige generationer, at vi ikke haster noget igennem, men bruger den tid, der skal til, for at nå frem til en sikker, langsigtet løsning. Et dybtliggende slutdepot er den mest sikre løsning på lang sigt. Derfor foreslår vi nu at undersøge den løsning. Samtidig vil vi få mulighed for at integrere den nyeste tekniske viden på området og endnu en gang afsøge mulighederne for at eksportere det radioaktive affald, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Der er endnu ikke udført grundige undersøgelser af lokaliteter for et dybtliggende geologisk slutdepot i Danmark. De hidtidige undersøgelser fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) gør det ikke muligt at konkludere, hvor et slutdepot i 500 meters dybde kan placeres.

- Der skal helt nye undersøgelser til, når der skal findes mulige steder til et dybtliggende slutdepot, så de lokaliteter, som de hidtidige undersøgelser peger på, er ikke længere aktuelle. En forlænget opbevaringsperiode giver tid til, at vi kan have en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

Uddannelses- og forskningsministeren indkalder nu Folketingets partier til politisk drøftelse af sagen med henblik på at opnå enighed om en ny folketingsbeslutning.

FAKTA – Regeringens forslag til En langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald

  1. Lagrene på Risø opgraderes og flyttes op i terræn, så det bygnings- og sikkerhedsmæssigt er forsvarligt at forlænge opbevaringen af det danske atomaffald i Risø i op til yderligere 30-50 år.
  2. Det undersøges fortsat, om der måtte vise sig mulighed for eksport af det særlige affald til andre lande.
  3. Der iværksættes nu tekniske undersøgelser for at fastslå mulige fremtidige lokationer for dybtliggende geologisk slutdepot, da det eksisterende datagrundlag og de hidtidige undersøgelser ikke gør det muligt at konkludere, hvor et dybtliggende depot kan placeres.
  4. Det forberedes, at atomaffaldet herefter deponeres i et dybtliggende geologisk slutdepot. I det mellemliggende tidsrum tilrettelægges en grundig politisk proces med inddragelse af kommuner og øvrige interessenter i forbindelse med forberedelsen af dybtliggende slutdepot.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Pressesekretær Jakob Sejr Teichert, tlf. 7231 9503, e-mail: jte@ufm.dk