Gå til indhold

Industriens fond

Forslag til Forskningstemaer - FORSK2025

1. Resume:

Industriens Fond finder det især relevant, at danske prioriteringer er orienteret hen i retning af at styrke indsatser vedrørende innovation, digitalisering og teknologianvendelse i fremstillingsindustrien til gavn for dansk konkurrenceevne. Det forudsætter en prioritering
af de erhvervs-økonomiske og tekniske videnskaber med henblik på at styrke dansk
erhvervslivs konkurrenceevne.

2. Samfundsudfordringer og/eller muligheder:

Hvis danske virksomheder skal styrkes i evnen til at innovere og være konkurrencedygtige
på det globale marked, er det en nødvendig forudsætning, at de har adgang til verdens-førende vidensmiljøer inden for tekniske og erhvervsøkonomiske videnskaber. Ikke alene skal der for virksomheder være adgang til den fremmeste teknologiske viden, men denne skal kobles med en forretningsmæssig og kundeorienteret forståelse og indsigt og blive gjort anvendelig for dansk erhvervsliv generelt.

3. Forskningsbehov:

Der er således et behov for forskning i teknologiudvikling og -anvendelse, produktions- og procesteknologier, erhvervsøkonomi, herunder især afsætning, innovation og ledelse.

4. Forhold vedrørende udmøntning og implementering af forskningsindsatsen:

Forskningsindsatsen må tage afsæt i virksomhedernes specifikke behov – med et stærkt fokus på at bringe viden i anvendelse. Industriens Fond foreslår, at forskning, der har relevans for erhvervslivet, prioriteres, så virksomheder eksempelvis styrkes i at kunne innovere og producere. Dansk erhvervsliv står eksempelvis over for en udfordring ift., at en stor gruppe ejerledede virksomheder fremover skal foretage ejerskifter og således har brug for viden og værktøjer, der skal bringe værdier i virksomheden succesfuldt videre.

5. Danske Forudsætninger:

Danske virksomheder står over for store udfordringer ift. at arbejde strategisk med innovation i alle led af virksomhedens værdikæde. Virksomheder er over hele verden udfordret ift. at bringe nye teknologier og nye materialer i anvendelse. Der er behov for forskning, der kan sikre at erhvervslivet absorberer nye teknologier, nye materialer og digitalisering i et langt højere tempo.

6. Mål, effekt og perspektiver

Der er stærke forskningsbaserede vidensmiljøer på området. Disse kan med fordel opprioriteres og integreres, så der kommer mere fokus på forskningens anvendelighed og effekt hos virksomheder. Ligeledes vil et fokus på innovation og anvendelsesorienterethed i alle typer af forskningsindsatser generelt forventes at kunne styrke erhvervslivets fremtidige konkurrenceevne.

En opprioritering af de erhvervsøkonomiske og tekniske videnskaber med afsæt i dansk erhvervslivs behov vil have en umiddelbar effekt ift. fastholdelse og udvikling af arbejds-pladser i Danmark.

7.  Kontaktperson

For yderligere kommentarer til Industriens Fonds forslag kontakt da venligst udviklingschef Charlotte Kjeldsen Krarup. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. maj 2016